vrijdag, 19. mei 2017 - 13:50 Update: 19-05-2017 14:16

Onderzoek seksueel geweld doven- en blindeninternaten

Onderzoek seksueel geweld doven- en blindeninternaten
Foto: EHF
Den Haag

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg doet vanaf 7 november 2016 op verzoek van het kabinet officieel onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Daarnaast heeft de commissie ook een meldpunt geopend. De commissie zal uiterlijk 1 oktober 2018 de resultaten van het onderzoek presenteren.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal: 1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden? 2. Hoe kon dit gebeuren? 3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven?

Psychisch, fysiek en/of seksueel geweld

Het onderzoeksterrein van de commissie is inmiddels door het kabinet iets ruimer gemaakt. De commissie kijkt naar kinderen die psychisch, fysiek en/of seksueel geweld hebben meegemaakt in instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, de LVB-sector, jeugd GGZ, AZC’s en doven- en blindeninternaten. Het gaat om kinderen die door de overheid uit huis geplaatst zijn dan wel waar de overheid een bijzondere zorgtaak heeft.

Voor de sectoren die er bij gekomen zijn, jeugd GGZ, AZC’s en doven- en blindeninternaten, heeft de commissie de afgelopen maanden nieuwe vooronderzoeken gepleegd om erachter te komen welke belangrijke archieven en andere bronnen er te vinden zijn. 

Daarnaast heeft de commissie voor de pleegzorg en de LVB-sector een extra verdiepingsslag gemaakt van de archieven. De commissie is tenslotte bezig om de onderzoekers aan te wijzen die archiefonderzoek gaan uitvoeren, literatuurstudie gaan doen en interviews gaan houden met slachtoffers en professionals.

500 meldingen via meldpunt

Tot nu toe ontving het meldpunt van de commissie ongeveer 500 meldingen per brief, per mail en per telefoon. Het beeld dat de commissie op basis van deze meldingen heeft gekregen van de aard van de meldingen is aangrijpend. Er is vaak sprake geweest van ernstig en langdurig geweld jegens deze kwetsbare groep kinderen. Omdat de onderzoeksperiode vanaf 1945 loopt, betreffen de meldingen mensen van alle leeftijden.

Uitgenodigd door het kabinet, verzamelt de commissie nu ook de verhalen van mensen die vóór 1945 in een jeugdzorginstelling of pleeggezin verbleven hebben en daar geweld hebben meegemaakt. Ook aan hen biedt de commissie een luisterend oor.

Het meldpunt is er allereerst voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Ook mensen die er op andere wijze bij betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ouders of personeelsleden), kunnen contact opnemen. Het meldpunt biedt een luisterend oor. Tegelijkertijd verwacht de commissie patronen te ontdekken in de verhalen die weer gebruikt kunnen worden voor het wetenschappelijk onderzoek.

'Onderzoek haalbaar en wenselijk'

Wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot heden, is haalbaar en wenselijk. Dat is de conclusie van een vooronderzoek dat de commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg heeft laten uitvoeren en naar buiten heeft gebracht. Het vooronderzoek is onderdeel van een actueel breder onderzoek naar geweld van de commissie in jeugdzorginstellingen..

Haalbaar

Nader onderzoek is haalbaar vanwege het bestaan van voldoende literatuur om de historische context van geweld en de toerusting van personeel te reconstrueren. Verder zijn er diverse meldingen van geweld, dossiers van meldingen bij de betrokken inspecties en dossiers met goed gedocumenteerde beschrijvingen en verslagen.

Aard, frequentie en locatie 

De meldingen aan het Meldpunt van de commissie zijn van belang om inzicht te krijgen in aard, frequentie en locatie van geweld. Tot nu toe ontving het meldpunt van de commissie ongeveer 540 meldingen per brief, per mail en per telefoon. Naar schatting 5 meldingen hebben betrekking op doven- en blindeninternaten. Slachtoffers die melding willen doen, kunnen contact opnemen met de commissie.

Categorie:
Provincie: