dinsdag, 14. november 2017 - 15:51

Strijd tegen antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Strijd tegen antibioticaresistentie in verpleeghuizen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Tijdens het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg vandaag is de campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie (ABR) van start gegaan. ABR is een groeiend probleem in Nederland en een bedreiging voor de volksgezondheid. Ons krachtigste wapen tegen schadelijke bacteriën verliest aan effectiviteit, omdat meer bacteriën resistent worden naarmate we antibiotica vaker gebruiken.

Gebruik van antibiotica bij bewoners in verpleeghuizen draagt bij aan de toename van bacteriën die resistent zijn. Nu al sterven naar schatting jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen hiervan. In sommige Nederlandse verpleeghuizen is één op de drie bewoners drager van een resistente bacterie. In verpleeghuizen waar meer antibiotica wordt gebruikt zijn meer bewoners met resistente bacteriën.

Campagne: Samen sterk tegen antibioticaresistentie

Tijdens het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg vandaag is de campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie van start gegaan. Onderdeel daarvan is de site resistentiepreventie.nl. De site is gericht op het voorkomen van infecties. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn goede hygiëne en het verantwoord voorschrijven van antibiotica. Verzorgenden, verpleegkundigen, zorgbestuurders en specialisten ouderengeneeskunde kunnen er terecht voor informatie en tools. Bovendien kunnen ze hun steun betuigen aan het ABR-programma door hun handtekening te zetten.

Onderzoek   

Om resistentie effectief te bestrijden, is het belangrijk inzicht te hebben in hoe vaak resistente bacteriën voorkomen. Het RIVM heeft landelijke gegevens van ziekenhuizen en laboratoria. Maar van verpleeghuizen, waar veel kwetsbare mensen wonen, is deze informatie nog onvoldoende beschikbaar. Met een landelijk onderzoek onder bewoners van 300 verpleeghuizen worden deze gegevens in 2018 in kaart gebracht. Het RIVM werkt hierbij samen met regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria. Het ABR-programma is een gezamenlijk project van ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso en Vilans, in opdracht van het ministerie van VWS.

Categorie:
Provincie: