donderdag, 7. december 2017 - 15:47 Update: 07-12-2017 19:52

Straks bijna niet meer mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten

Patiënten gaan vaker zorg mijden
Foto: Archief EHF
Amersfoort

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) onderschrijven de bezorgdheid van De Nederlandse Bank over de toegankelijkheid en houdbaarheid van de aanvullende zorgverzekering.

Verzekeringsmaatschappijen hebben hun polissen zodanig ingericht dat de collectiviteitsgedachte van verzekeren niet meer opgaat. Als de trend van afnemende dekking en hogere premies doorzet is het over een aantal jaren bijna niet meer mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten.

De twee zorgorganisaties, waarvan de leden gezamenlijk het overgrote deel van de in de aanvullende verzekeringen gedekte zorg voor hun rekening nemen, waarschuwen dat het langzamerhand onmogelijk wordt om zorg te kunnen blijven verlenen aan patiënten die het het hardst nodig hebben.

‘Binnenkort kun je aan de tanden van een kind zien, hoeveel geld de ouders hebben’, zegt NvvO bestuurslid Christo Boxum daarover.

Met het verlagen van de dekking en het verhogen van premies leggen de zorgverzekeraars naar de mening van deze organisaties dan ook de bijl aan de wortel van het solidariteitsprincipe, waarop de verzekering van zorg gebaseerd is. ‘Dit is een uitermate onwenselijke ontwikkeling in het rijke land dat we toch zijn. Nu al is veel noodzakelijke zorg voor lagere inkomens nagenoeg onbereikbaar.’, aldus Guusje ter Horst, voorzitter van het KNGF.

Orthodontie en Fysiotherapie zijn wezenlijke onderdelen van de zorg in Nederland. Het is al langer bekend en geaccepteerd dat deze zorgvormen duurdere behandelingen in de tweede lijn kunnen uit- of afstellen, zodat grote besparingen in de kosten van de gezondheidszorg bereikt kunnen worden.

De waarschuwing van DNB aan het adres van zorgverzekeraars en de politiek maakt duidelijk dat ook deze toezichthouder inmiddels overtuigd is van het feit dat orthodontie  en fysiotherapie en andere vormen van eerstelijns zorg zo langzamerhand alleen nog toegankelijk is voor slechts een klein deel van de bevolking en dat een steeds groter deel van de bevolking is aangewezen op zorg mijden.

Dat verzekeraars kennelijk denken dat hun verzekerden met steeds minder zorg toekunnen, werd onlangs nog geloochenstraft door een onderzoek van de Universiteit van Maastricht, waaruit blijkt dat in 2022 een groot personeelstekort in de zorg zal ontstaan. Waar de vraag naar zorg toeneemt is de trend met betrekking tot aanvullende verzekeringen een contraire beweging. Ook de Consumentenbond liet zich onlangs nog kritisch uit over de ontwikkelingen met betrekking tot zorgverzekeringen.

NVvO en KNGF roepen verzekeraars op om hun rendementsdenken voor de korte termijn om te buigen naar een verantwoord prijsbeleid voor de lange termijn. Zij nodigen de zorgverzekeraars uit tot overleg om gezamenlijk deze trend om te buigen in de vorm van voor iedereen bereikbare aanvullende verzekeringsoplossingen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):