woensdag, 3. januari 2018 - 20:38

Oproep aan 18-jarigen: Word stamceldonor

Oproep aan 18-jarigen: Word stamceldonor
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leiden

Vanaf zaterdag 6 januari ligt een brief van het ministerie van VWS bij ongeveer 190.000 jongeren op de deurmat met de vraag of zij orgaan- en/of stamceldonor willen worden. Het betreft de jaarlijkse aanschrijving aan jongeren die 18 jaar zijn geworden. Deze keer gaat het om de jongeren die in 1999 zijn geboren.

Uit medisch onderzoek blijkt dat stamcellen van een jonge donor beter aanslaan bij patiënten. Met die wetenschap zoekt Matchis naar zoveel mogelijk jongere donoren. Vandaar dat deze aanschrijving met de vraag of jongeren (ook) stamceldonor willen worden erg belangrijk is. De vraag om stamceldonor te worden wordt sinds vorig jaar via deze aanschrijving aan alle 18-jarigen gesteld. 

Campagne

Vanaf de ontvangst van de brief worden 18-jarigen vooral via social media geïnformeerd over het belang van stamceldonatie en opgeroepen zich in te schrijven. Er zijn jongeren die via vlogs hun ervaringen met leeftijdsgenoten delen. Ervaringen over stamceldonor worden, het daadwerkelijk doneren van stamcellen en het ontvangen van stamcellen als patiënt.

Toename aantal stamceldonoren

De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van stamceldonoren in Nederland fors gestegen. Begin 2015 waren in Nederland ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd. Inmiddels is dit aantal gestegen naar ruim 190.000. Er overlijden echter nog steeds mensen omdat er geen geschikte stamceldonor wordt gevonden.

Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Een stamceltransplantatie is voor deze patiënten vaak de laatst mogelijke behandeling om te kunnen overleven.