vrijdag, 29. juni 2018 - 13:38

Tuberculoseonderzoek op Merletcollege in Cuijk

Tuberculoseonderzoek op Merletcollege in Cuijk
Foto: Archief EHF
Cuijk

Bij een leerling van het Merletcollege in Cuijk is afgelopen week open longtuberculose vastgesteld. De leerling is in isolatie opgenomen in het ziekenhuis en met een behandeling begonnen. Zoals gebruikelijk start de GGD Hart voor Brabant een bron- en contactonderzoek.

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring onderzoekt de GGD de personen die het meest intensief contact met de leerling hebben gehad. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met de minder intensieve contacten, de tweede ring. De GGD bekijkt na elke stap of er meer mensen onderzocht moeten worden. Het is bekend met welke andere leerlingen en medewerkers de leerling contact heeft gehad.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een Mantoux-test, een prikje in de linker onderarm dat twee tot drie dagen later wordt afgelezen. Leerlingen en medewerkers die in aanmerking komen voor het onderzoek, krijgen hierover persoonlijk bericht. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in september bekend.

Voorlichting

Alle ouders/verzorgers van leerlingen van het Merletcollege zijn via e-mail over de situatie geïnformeerd. Daarnaast geeft de GGD voorlichting aan leerlingen (en hun ouders/verzorgers) en medewerkers, die voor onderzoek in aanmerking kúnnen komen.

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte. De bacterie is alleen overdraagbaar via de lucht: als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en een ander de bacterie inademt. Wanneer iemand de bacterie heeft ingeademd, is hij/zij drager van de bacterie. Hij/zij is niet ziek en niet besmettelijk. De kans dat deze persoon in de toekomst de ziekte tuberculose ontwikkelt is 10 %. Een medicijnbehandeling kan dit in de meeste gevallen voorkomen. Tuberculose is tegenwoordig goed te behandelen.