vrijdag, 14. september 2018 - 13:20 Update: 14-09-2018 18:18

Afrikaanse varkenspest duikt op bij wilde zwijnen in België

Afrikaanse varkenspest duikt op bij wilde zwijnen in België
Foto: Archief FBF.nl
Étalle/België

De besmettelijke Afrikaanse varkenspest is bij wilde zwijnen in Zuid-België opgedoken. 'Tegen de Afrikaanse varkenspest is geen vaccin beschikbaar', zo meldt LTO Nederland vrijdag.

Besmettelijke dierziekte

'Het is voor het eerst dat deze besmettelijke dierziekte zo dicht bij Nederland is gevonden. In het gebied zijn maatregelen genomen. Op dit moment zijn nog geen aanvullende maatregelen in Nederland van kracht. Vrijdag vindt er spoedoverleg plaats op het ministerie van LNV met POV, COV, Vee en Logistiek Nederland, KNMvD en GD', aldus LTO Nederland .

Regio Étalle

Afrikaanse varkenspest is op donderdag 13 september bij drie dode dieren en een jong verzwakt dier in België vastgesteld. De besmette dieren zijn gevonden in de regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen (Wallonië). Als gevolg hiervan zijn in een zone in het uiterste zuiden van België een aantal specifieke voorzorgs- en bestrijdingsmaatregelen van kracht. In de 10 kilometerzone bevinden zich 2 kleine varkenshouderijen met vrije uitloop. Dat meldt de Belgische Boerenbond. 

Verspreiding als gevolg van menselijk handelen

België zal naar verwachting zijn vrije status nu verliezen. Dit betekent dat exportrestricties zullen worden opgelegd door diverse exportbestemmingen. De bron van de besmetting is niet bekend, maar op grond van de afstand tot de besmette gebieden in Europa, ligt de verspreiding door menselijk handelen het meest voor de hand. 

Maatregelen

Op dit moment gelden nog geen aanvullende maatregelen in Nederland en zijn dezelfde maatregelen van kracht als voor deze melding. Zo is de maatregel van kracht dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken onder gehouden varkens, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. 

Bloed geschoten zwijnen onderzocht

In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet. In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.

Spoedoverleg

Vrijdagochtend 14 september vindt er spoedoverleg plaats op het ministerie van LNV om de actuele situatie te bespreken. Ook zal worden bepaald of extra maatregelen nodig zijn. Bij dit overleg zullen de volgende organisaties aanwezig zijn: POV, COV, Vee en Logistiek Nederland, KNMvD en GD. LTO Nederland heeft donderdag na de bekendmaking een crisisteam samengesteld en zal waar nodig POV faciliteren. Leden worden bij nieuwe ontwikkelingen direct geïnformeerd.

Geen vaccin beschikbaar

Tegen Afrikaanse varkenspest is geen vaccin beschikbaar. Dat zorgt er voor dat de ziekte heel moeilijk te bestrijden is. In Oost-Europese landen komt de ziekte bij wilde zwijnen al langer voor waarbij het virus in enkele gevallen ook oversloeg op gehouden varkens. De ziekte is niet besmettelijk voor mensen.

Categorie: