woensdag, 8. juli 2020 - 11:43

Nederland stelt inreisverbod voor Servië en Montenegro weer in

Verspreiding van het coronavirus
Foto: Bon
Den Haag

Nederland heeft per 8 juli 2020 het inreisverbod voor Servië en Montenegro weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen. De situatie in Servië en Montenegro is dusdanig verslechterd dat het kabinet heeft besloten om het inreisverbod weer te handhaven om de volksgezondheid in Nederland te beschermen.

Voor dit besluit is onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet in de buurt of lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar contactopsporing en het aantal afgenomen coronatesten. Nederland heeft eveneens gekeken naar mogelijke gevolgen voor de gezondheidssituatie in Nederland. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay blijft wel van kracht. Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat.

Voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit overige derde landen (niet zijnde alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan van kracht. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land op de groen lijst én niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Lees alles over:
Categorie: