woensdag, 13. oktober 2021 - 13:45 Update: 13-10-2021 14:49

Twee miljoen werkenden redden hun pensioen niet

foto van stratenmaker
Foto: Dassel / px
Den Haag

‘Zeker twee miljoen werkenden redden het niet tot hun pensioen. Tegelijkertijd moeten we ook steeds langer doorwerken. Dit maatschappelijk vraagstuk vraagt om een oplossing die verder gaat dan het huidige pleisters plakken.

'5 voor 12'

Het is vijf voor twaalf. Als we niets doen, dreigt straks een grote uitval van honderdduizenden mensen die hun pensioen niet redden,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

RVU-regeling

In het pensioenakkoord van 2019 spraken de sociale partners de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) af, wat eerder stoppen met werken makkelijker moet maken. Het nettobedrag waar men dan van moet leven (1200 euro per maand) is voor 63% van de ondervraagden te laag om eerder te kunnen stoppen. Door de krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers daarnaast terughoudend om mensen eerder met pensioen te sturen, zo geeft 55% van de ondervraagden aan.

Overstappen

Een kwart van de ondervraagden wil graag overstappen naar een baan met minder zwaar werk. Bij de helft van deze groep wil de werkgever echter niet dat men overstapt naar minder zwaar werk. Een meerderheid van 77% heeft daarnaast geen mogelijkheid om zich om te scholen naar andersoortig werk.

‘Veel werkenden zitten klem in een te zware baan. Ze redden het niet tot hun pensioenleeftijd, maar kunnen ook niet overstappen naar minder zwaar werk. Ook werkgevers moeten dus aan de bak. We roepen hen op om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Veel werknemers boven de 50 jaar hebben een schat aan ervaring en zijn van grote waarde voor een bedrijf. Het is zonde als deze groep te vroeg uitvalt na een leven lang hard werken,’ stelt Fey.

45 jaar werken

Tweederde van de ondervraagden stelt dat, wie 45 jaar heeft gewerkt, met pensioen moet kunnen. Fey: ‘Eerder stelden de sociale partners dit ook voor. De minister voelt daar niet voor. Het zou onuitvoerbaar en onbetaalbaar zijn. Maar met deze cijfers is een oplossing voor deze problematiek onontkoombaar.’

In België stelt de minister van Pensioen nu voor om, na een loopbaan van 42 jaar, op je 60e al met pensioen te kunnen. ‘Wat in Nederland onuitvoerbaar en onbetaalbaar is, kan in België blijkbaar wel. Het zou mooi zijn als Nederland het voorbeeld van België volgt en werkenden een fatsoenlijke oud dag gunt.’

Categorie:
Provincie:
Tag(s):