woensdag, 30. augustus 2023 - 11:50

Schelden storender dan vloeken

schelden - vloeken
Foto: SXC
Amsterdam

Uit recent onderzoek van de Bond tegen Vloeken blijkt dat Nederlanders schelden als pijnlijker ervaren dan vloeken. Het onderscheid tussen deze twee is dat vloeken om religie gaat, en schelden over meerdere categorieën zoals: ziekten, seksualiteit, afkomst en uiterlijk. Nederlanders staan er om bekend dat ze grove taal gebruiken, en men hoort dan ook regelmatig een vloek of scheldwoord in de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public.

De laatste keer dat er onderzoek naar dit onderwerp is gedaan, dateert uit 2007. Ook toen deed Kantar Public (toen nog TNS NIPO) het onderzoek. Omdat er in ruim 15 jaar tijd veel kan veranderen heeft Kantar Public in 2022/2023 opnieuw een onderzoek uitgevoerd, in opdracht van de Bond tegen Vloeken. Hierbij zijn ook aspecten als bijvoorbeeld het taalgebruik op social media meegenomen, aangezien dit nog niet relevant was in 2007.

Meer pijn

In het onderzoek kwam naar voren dat vloekgedrag wijdverbreider was geworden dan in de periode 1995-2007. Echter, mensen ergeren zich hier nu minder aan. Vloeken wordt door minder mensen als pijnlijk ervaren (52%), schelden daarentegen doet meer pijn (69% van de Nederlanders). Ten opzichte van 2007 ervaren bijna alle leeftijdsgroepen die in het onderzoek zijn meegenomen dat er minder gevloekt wordt in hun directe omgeving. Het onderzoek uit 2007 ging alleen uit naar vloeken, daarom kan er geen vergelijking gemaakt worden met schelden. Zes op de tien Nederlanders maakt weleens mee dat er gescholden en gevloekt wordt in hun directe omgeving. Over het algemeen is de groep met 65-plussers het minst scheldt en vloekt, slechts 2% van hen vloekt regelmatig en niemand onder hen scheldt vaak.

Vloeken en schelden niet normaal

Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen vloeken over de campagne: “Met dit onderzoek continueren we een al langer bestaande onderzoeksopzet waarbij in 2023 bewust de doelgroep 12-17 jarigen is toegevoegd. De resultaten leren ons dat het onderscheid tussen vloeken en schelden nog altijd bekend is en dat verheugt ons. Helaas moeten we constateren dat het vloeken door minder mensen als pijnlijk wordt ervaren in vergelijking met het schelden. We mogen ook de conclusie trekken dat vloeken en schelden nog altijd als niet normaal wordt ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de Bond tegen vloeken er nog steeds toe doet. Een ruime meerderheid is bekend met de Bond en een groot percentage vindt het werk van de Bond belangrijk en nuttig. Dit motiveert ons om door te gaan met ons werk.”

In het verkeer

Met name in het verkeer komen mensen in aanraking met vloeken en schelden. Andere plekken waar men hier veelvoudig mee in aanraking komt zijn op televisie, sociale media, familie en vrienden en werk. De leeftijdsgroep twaalf tot en met zeventien jaar komt vooral op school veel in aanraking met grove taal. Dit is bij vloeken 68% en schelden 73%.

Geslachtsdelen

Wanneer Nederlanders schelden en vloeken, is dit in 46% van de gevallen met geloof of religie. Op de tweede plaats komen de geslachtsdelen (35%) en op de derde plaats ziekten, goed voor 16%. Opvallend hieraan is dat Nederlanders het juist als vervelend ervaren wanneer er met ziekten wordt gescholden. Toch staat dit op de derde plaats, maar omdat men dit vervelend vindt zeggen ze hier het vaakste onmiddellijk iets van.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):