donderdag, 3. december 2015 - 8:16 Update: 03-12-2015 8:26

3,5 miljoen euro voor promotiebeurs bètadocenten

3,5 miljoen euro voor promotiebeurs bètadocenten
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Bussemaker stelt €3,5 miljoen beschikbaar voor docenten in het vo die willen promoveren op het gebied van didactiek in bètavakken. Met de subsidie maakt ze het voor zestien docenten mogelijk om in vier en een half jaar te promoveren.

Bussemaker wil meer gepromoveerden voor de klas, omdat dit de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Door te investeren in bètadocenten met wetenschappelijke ambities vergroot ze hiermee ook de aantrekkelijkheid van het beroep en stimuleert ze onderwijsvernieuwing. De beurzen dragen bij aan de versterking van het onderzoek naar didactiek in de bètavakken. Dit maakt het ministerie van Onderwijs donderdag bekend.

De bewindsvrouw is verheugd dat door het programma Dudoc Bèta meer bètaleraren kunnen kiezen voor een promotietraject om zich zo verder te ontwikkelen als docent. “Niet alleen worden zij zelf betere leraren, ook profiteert hun school van die extra kennis en ervaring. Het brengt meer diepgang en reflectie in het onderwijs. Het onderzoek naar vakdidactiek in bètavakken heeft ook meerwaarde voor toekomstige leraren. Op basis van de studies kunnen de lerarenopleidingen hun curriculum verbeteren. Zo krijgen onze leerlingen straks nog beter onderwijs krijgen én wordt de lerarenopleiding aantrekkelijker gemaakt voor betà-studenten’.

Categorie:
Provincie: