dinsdag, 22. december 2015 - 16:14 Update: 22-12-2015 18:55

Geen economisch machtsmisbruik KLM op vluchten naar Suriname

KLM houdt tarieven op vluchten naar Suriname niet kunstmatig hoog
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De klacht van de Vereniging van Reizigers (VVR) dat KLM samen met de Surinaamse Luchtmaatschappij (SLM) de vliegtarieven kunstmatig hoog houdt, is definitief afgewezen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed uitspraak op het hoger beroep over de klacht die de VVR hierover indiende bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de VVR maken KLM en SLM misbruik van hun economische machtspositie door excessief hoge tarieven te rekenen op de vliegroute Amsterdam - Paramaribo.

In 2010 gaf het CBb aan ACM opdracht om hiernaar verder onderzoek te doen. Dat wees uit dat de yield - de opbrengst per stoel - niet uitzonderlijk hoog is, en leverde geen aanwijzingen dat KLM en SLM op de vliegroute excessieve tarieven hanteren of op andere manier hun marktpositie misbruiken.

Daarom handhaafde ACM haar eerdere afwijzing van de klacht en dat besluit liet de rechtbank Rotterdam in stand. De VVR slaagt er niet in om de conclusies van het ACM-onderzoek te weerleggen, zodat haar hoger beroep niet slaagt.

Categorie:
Provincie: