donderdag, 14. januari 2016 - 12:07 Update: 14-01-2016 20:05

Gemeenten in hoger beroep om snelheidsverhoging op de A2

In hoger beroep om snelheidsverhoging op de A2
Foto: Archief FBF
Mijdrecht

Het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht en van de gemeente De Ronde Venen gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank waarin de beroepen van de gemeentes ongegrond zijn verklaard.

De rechtbank achtte de snelheidsverhoging op de A2 op het deel Maarssen - Vinkeveen van 100 naar 130 km per uur in avond en nacht legitiem. Beide colleges zijn het op een aantal essentiële punten niet eens met het vonnis en willen de zaak daarom voorleggen aan een hogere rechter, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de Maarssense wijkcommissie Fazantenkamp gaat in hoger beroep.

Met het hoger beroep geven de beide gemeenten ook invulling aan een breed gedeelde politieke wens van de gemeenteraden al het mogelijke te doen de snelheidsverhoging tegen te gaan en om op te komen voor de leefbaarheid van inwoners van de gemeenten.

De gemeenten vinden het belangrijk dat een hogere rechter de bezwaren nog eens toetst op alle punten. Niet voor niets zijn afspraken gemaakt bij de wegverbreding op basis van een mer-procedure (milieuonderzoek). Het Rijk gaf daarin aan dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals de snelheidsverlaging van 120 naar 100 km per uur, om de effecten op luchtkwaliteit, geluid en natuur aanvaardbaar te maken. Ook vond toen op basis van gepresenteerde maatregelen een inspraakprocedure plaats.