maandag, 25. januari 2016 - 10:39 Update: 25-01-2016 10:48

PvdD: Verhandelen gedode knobbelzwanen in strijd met de wet

PvdD: Verhandelen gedode knobbelzwanen in strijd met de wet
Foto: Archief MV
Den Haag

Een jager, die dieren doodt op basis van een ontheffing die is afgegeven aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, heeft afgeschoten knobbelzwanen verkocht aan een restaurant in het Utrechtse Cothen. H

Het is in Zuid-Holland echter verboden om deze dieren te kopen of te verkopen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat Gedeputeerde Staten optreden tegen de Faunabeheereenheid. De provincie heeft in november 2013 een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland om tot 31 mei 2018 in heel Zuid-Holland knobbelzwanen te mogen doden. Dit is gedaan omdat de zwanen schade zouden veroorzaken aan landbouwgewassen en de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen, ook langs fietspaden.

Volgens de Flora- en faunawet is het echter verboden om beschermde inheemse diersoorten, zoals de knobbelzwaan, onder andere te kopen, te verkopen, in voorraad te hebben of te vervoeren voor commercieel gewin. Restaurant ‘De Pronckheer’ in Cothen, provincie Utrecht, heeft beschermde knobbelzwanen op het menu staan. De zwanen zouden onder andere afkomstig zijn uit Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft daarom vragen gesteld over deze gang van zaken. Ze wil van Gedeputeerde Staten weten of die ermee bekend zijn dat een beschermde diersoort op de menukaart van het restaurant in Cothen staan en dat een jager uit Zuid-Holland die zwanen aan dit restaurant heeft verkocht.

Ook vraagt de partij het provinciebestuur op te treden tegen de jager, dan wel de Faunabeheereenheid, die heeft gehandeld in de gedode knobbelzwanen. Het is in Zuid-Holland immers verboden deze dieren te kopen of te verkopen. Verder wil de Partij voor de Dieren van Gedeputeerde Staten horen hoe zij staan tegenover het promoten van het eten van wild door de provincie als dat in strijd met de wet gebeurt. Fractievoorzitter Carla van Viegen: ‘De Partij voor de Dieren wil niet dat mensen financieel voordeel halen uit het doden van wilde dieren, die worden gedood in verband met overlast en schade. Zogenaamd omdat er schade is, worden dieren dan afgeschoten. Dat mogen we niet toestaan. Daarom willen we dat de provincie de jacht op knobbelzwanen gaat verbieden’.

Categorie:
Provincie: