vrijdag, 19. februari 2016 - 10:58 Update: 19-02-2016 21:00

Volkert van der G. hoeft niet ook nog naar psycholoog

Geen verplichte begeleiding door een psycholoog voor Volkert van der G.
Foto: Archief EHF
Den Haag

De voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft in kort geding beslist dat Volkert van der G. in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling niet kan worden verplicht zich (ook) nog te laten begeleiden door een psycholoog.

Op 2 mei 2014 is Volkert van der G. voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Daarbij is - onder andere - als bijzondere voorwaarde gesteld dat hij zich moet laten begeleiden door een psycholoog of een psychiater, zolang deze die begeleiding - na overleg met (onder meer) de reclassering, aan wie het Openbaar Ministerie het toezicht op de naleving van de voorwaarden heeft opgedragen - nodig vind.

Doel van die begeleiding was het 'coachen' van Volkert van der Graaf bij zijn re-integratie in de samenleving; hij/zij moet functioneren als 'klankbord' en Volkert van der Graaf voorzien van advies en feedback.

Psychiater

Vanaf 28 mei 2014 is Volkert van der Graaf begeleid door een psychiater. De psychiater heeft op 10 maart 2015 de begeleiding beëindigd, omdat hij die niet langer noodzakelijk en/of zinvol vindt. Hij acht de (verplichte) begeleiding afgerond. Daarover heeft hij vooraf overleg gehad met de reclassering. Op 14 december 2015 is aan Volkert van der Graaf te kennen gegeven dat hij zich - in het kader van de bijzondere voorwaarde - ook nog moet laten begeleiden door een psycholoog.

Het geschil

Volkert van der G. is van mening dat hij niet gedwongen kan worden zich ook nog te laten begeleiden door een psycholoog, nadat de begeleiding door een psychiater volledig is afgerond.

De beslissing

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter laat de voorwaarde waar het hier om gaat niets aan duidelijkheid te wensen over: Volkert van der G. moet zich, met het oog op de sociaal-emotionele kant van zijn re-integratie in de maatschappij, laten begeleiden door òf een psycholoog, òf een psychiater, zolang deze dat, na overleg met de Reclassering, noodzakelijk acht.

De begeleiding behoeft dus slechts door één gedragsdeskundige plaats te vinden. Het betreft overigens begeleiding en geen psychologische of psychiatrische behandeling. Vast staat dat de begeleiding door de psychiater is afgerond.

Categorie:
Provincie: