vrijdag, 29. april 2016 - 11:32

Leider Scouting de cel in voor ontucht

Leider Scouting de cel in voor ontucht
Foto: SXC
Duiven

De rechtbank veroordeelde een 45-jarige man uit Duiven voor het plegen van ontuchtige handelingen bij een – destijds – 13-jarig meisje. Hij kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

Leider scouting

De man heeft vanaf november 2012 ruim 2 jaar lang ontuchtige handelingen gepleegd met een destijds 13-jarig meisje. De Duivenaar zelf was op dat moment 42 jaar. De man heeft bewust gelegenheden gecreëerd om alleen te zijn met het slachtoffer en misbruik gemaakt van zijn positie als leider van de scouting. Daar kende hij het slachtoffer van. De man lijkt vooral aan zichzelf te hebben gedacht. Daarbij heeft hij geen oog gehad voor de gevoelens en schadelijke gevolgen van zijn gedrag voor het slachtoffer.

Gevangenisstraf passend

De rechtbank vindt het van groot belang dat de man de vorig jaar gestarte behandeling voortzet, maar vindt ook dat - voor een dergelijk feit onder deze omstandigheden - geen andere straf dan een gevangenisstraf passend is. Kijkend naar de persoonlijke omstandigheden van de Duivenaar legt de rechtbank een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op. Daaraan zijn bijzondere voorwaarden en een proeftijd van 3 jaar verbonden. Zo moet hij zich melden bij de reclassering en de al gestarte behandeling bij de GGZ instelling Tender-Transfore voortzetten. Ook mag de man geen direct of indirect contact opnemen met het slachtoffer.

Impact

De rechtbank heeft bij de strafoplegging ook rekening gehouden met de omstandigheden dat de man oprecht berouw heeft getoond voor zijn handelen. Daarnaast heeft zijn langdurige detentie een enorme impact op zijn gezin.  Uit het dossier blijkt dat zijn vrouw ziek is en zijn zoon speciale aandacht nodig heeft.

Categorie:
Provincie: