dinsdag, 17. mei 2016 - 11:26 Update: 17-05-2016 11:29

Vervolgonderzoek naar geweld tegen kinderen in jeugdzorg

Vervolgonderzoek naar geweld tegen kinderen in jeugdzorg
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet stelt een grootschalig onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu door het Rijk onder toezicht zijn geplaatst in instellingen en pleeggezinnen.

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers. Zij spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek stelt het kabinet daarom een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Commissie de Winter

Commissie de Winter werd op 5 november 2015 door het kabinet geïnstalleerd naar aanleiding van de rapportage van de Commissie Samson. De Commissie Samson onderzocht seksueel misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen of in pleeggezinnen zijn geplaatst. Haar rapportage (2012) liet  zien dat niet alleen seksueel misbruik, maar ook fysiek en psychisch geweld grote en langdurige schade kunnen aanrichten.

De Commissie de Winter heeft onderzocht of er aanwijzingen zijn die iets zeggen over schaal en aard van het geweld, welke regels er destijds bestonden, hoe het toezicht was georganiseerd en of er registraties van geweldsincidenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is onder meer onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de archieven, naar internationale wetgeving op het terrein van geweld jegens minderjarigen, en naar de veranderende opvattingen in de samenleving met betrekking tot het gebruik van geweld in de opvoeding. Ook heeft de commissie bestudeerd hoe in de ons omringende landen met het geweldsprobleem is omgegaan.

’Ook al komt de conclusie van de commissie niet geheel uit de lucht vallen, toch is ze schokkend. Het is dan ook goed dat de slachtoffers, dankzij het vervolgonderzoek dat er nu gaat komen, straks de erkenning kunnen krijgen waarop zij recht hebben’, aldus minister Van der Steur.

Vervolgonderzoek

Van Rijn: "Met de instelling van de commissie Samson heeft het kabinet indertijd de onderste steen boven laten halen over seksueel misbruik in de jeugdzorg sinds 1945. Ook over geweld willen we zo precies mogelijk weten wat er in het verleden is gebeurd. Voor de slachtoffers van toen, maar ook voor de praktijk van nu. De kennis die uit het onderzoek zal komen, kan ons allemaal helpen om de huidige leefomgeving van kinderen in instellingen en pleeggezinnen nog veiliger te maken."

Voor de zomer van 2016 besluit het kabinet over de opdracht voor het vervolgonderzoek, de definitieve reikwijdte, de planning en de samenstelling van de onderzoekscommissie. Het kabinet heeft wederom prof. dr. M. de Winter gevraagd de leiding van de onderzoekscommissie op zich te nemen.

Categorie:
Provincie: