vrijdag, 27. mei 2016 - 9:39 Update: 27-05-2016 9:45

Eeuwigdurende erfpacht in de hoofdstad

Eeuwigdurende erfpacht in de hoofdstad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het college van B en W heeft ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw vanaf 1 juli 2016. Dit betekent dat Amsterdammers die erfpachter worden van een woning, bedrijf, voorziening of kantoor op nieuw uitgegeven grond als eerste zekerheid krijgen over hun erfpachtkosten. Het nieuwe erfpachtsysteem is transparanter en geeft meer zekerheid. Voor deze Amsterdammers geldt dat de canon nog maar een keer wordt vastgesteld en de gemeente daarna niet meer aanklopt voor een herziening.

Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “Het college lost met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw haar eerste deel van de belofte in om meer zekerheid te bieden voor erfpachters. De inspraakperiode is zeer rustig verlopen met slechts 64 inspraakreacties. Dit laat zien dat eeuwigdurende erfpacht op veel draagvlak kan rekenen.”

Inspraak

Van 22 februari tot 4 april jl. konden belangstellenden in de inspraakperiode reactie geven op de invoering van de nieuwe Algemene Bepalingen 2016 en de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Slechts 50 mensen bezochten de informatiemarkt. In totaal zijn 64 inspraakreacties ontvangen. In de nota van beantwoording is de beantwoording van deze reacties verwerkt. In de inspraak is expliciet gevraagd naar de voorkeur voor een canonsoort. Hier gaven 43 mensen een reactie op met vooral voorkeur voor afkoop. Het college vindt transparantie op de markt belangrijk en wil dus niet teveel betalingsvarianten aanbieden die tot een ondoorzichtige woningmarkt leiden. Voor woningen komt dus naast afkoop een indexcanon, maar geen vaste canon. Bij commercieel vastgoed wordt alleen afkoop aangeboden.

Vervolgstappen

Op 15 juni wordt het voorstel voor eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw besproken in de raadscommissie RO en op 22 juni in de gemeenteraad. De overstapregeling, die het bestaande erfpachters mogelijk maakt over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, volgt later en wordt naar verwachting in oktober ter inspraak gelegd en zal afhankelijk van de hoeveelheid reacties leiden tot besluitvorming in maart 2017. Daarna kunnen de eerste erfpachters overstappen.

Categorie:
Provincie: