vrijdag, 10. juni 2016 - 12:30

Overgewicht bij Amsterdamse kinderen met 10% gedaald

Overgewicht bij Amsterdamse kinderen met 10% gedaald
Amsterdam

Terwijl landelijk het aantal kinderen met overgewicht en obesitas gelijk blijft, is in Amsterdam het aantal te zware kinderen met zo’n tien procent gedaald. Dat blijkt uit de outcome monitor 2016 van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Ook bij kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen is het percentage obesitas gedaald. In de outcome monitor staat hoe hoe de BMI van kinderen in Amsterdam zich jaarlijks ontwikkelt.

In 2012 had nog 21% van de Amsterdamse kinderen tussen twee en achttien jaar overgewicht of obesitas. In 2014 was dat aantal gedaald naar 19%. Op het totaal van de zware kinderen is dat een daling van zo’n 10%. Absoluut gesproken is het aantal te zware kinderen gedaald van ruim 27.000 naar ruim 25.000.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Amsterdam loopt voorop in de aanpak van overgewicht bij kinderen, zowel in preventie als in zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. Eén op de vijf kinderen en jongeren in Amsterdam (19%) heeft overgewicht of obesitas (versus een landelijk gemiddelde van 13%). Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt met veel partners aan een gezonde leefstijl voor kinderen, waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte. Met als stip op de horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Uniek resultaat

Wethouder Zorg, Eric van der Burg: “De resultaten zijn prachtig nieuws. Extra bijzonder is dat het percentage overgewicht en obesitas ook zichtbaar gedaald is bij kinderen uit onze meest kwetsbare gezinnen. Bij basisschoolkinderen uit gezinnen met een zeer lage sociaaleconomische status is het percentage met obesitas gedaald van 7,9% naar 6,5%. Tegelijkertijd zien we dat sommige groepen nog extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen van Turkse herkomst, kinderen in wijken als Slotermeer en de Bijlmer en kinderen in het speciaal onderwijs. Ook bij hen is nog een wereld te winnen op het gebied van gezonde voeding, water drinken, goed slapen en meer bewegen. Vandaar dat we de aanpak uitbreiden, onder meer in het speciaal onderwijs.”

Aandacht voor speciale groepen

De GGD houdt in de outcome monitor bij hoe de BMI van kinderen in Amsterdam zich jaarlijks ontwikkelt. Zij worden gewogen en gemeten op 2-, 3-, 5-, 10-, 14- en 16-jarige leeftijd. De monitor laat een dalende trend zien over het geheel van de Amsterdamse kinderen. De monitor kijkt verder ook naar leeftijd, buurt, afkomst, sociaaleconomische status (SES) en andere factoren. Uit de monitor blijkt dat overgewicht en obesitas In het speciaal onderwijs (SO) meer voorkomen dan in het reguliere onderwijs, vooral bij kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Categorie:
Provincie: