vrijdag, 16. september 2016 - 8:20

'2800 banen weg bij sluiting kolencentrales'

'2800 banen weg bij sluiting kolencentrales'
Foto: Archief EHF
Eemshaven

Als het kabinet dit najaar besluit de Nederlandse kolencentrales te sluiten, dan betekent dit een verlies van bijna 2.800 banen. FNV pleit dat de overheid een bedrag van 600 tot 800 miljoen euro vrijmaakt voor de compensatie van het verdwijnen van de werkgelegenheid in de kolencentrales en in de keten.

Ruud Cornelisse, FNV-bestuurder Energie: 'FNV ondersteunt de afspraak in het Milieuakkoord om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, maar wij vinden dat de gevolgen van mogelijke sluitingen van kolencentrales niet op het bord van de medewerkers mogen komen.'

Politieke besluitvorming

De politieke discussie rondom het sluiten van de kolencentrales richt zich tot nu toe vooralsnog op de milieueffecten van kolencentrales en over de investeringen die zijn gedaan in de bouw van de nog relatief nieuwe centrales. Cornelisse: 'Het thema werkgelegenheid was tot nu toe nog onderbelicht gebleven. Daarom drongen wij in april bij minister Kamp van Economische Zaken (EZ) aan op een onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten. Die handschoen heeft hij opgepakt.'

Kolenexit treft meerdere sectoren

Uit onderzoek in opdracht van EZ blijkt dat er zo'n 2.200 banen bij de traditionele kolencentrales zouden worden geraakt bij een totale kolenexit. Daarnaast raakt het ook 600 banen in de kolenoverslag, afvoer bijproducten, transport, controle- en inspectie en havendiensten. Cornelisse: 'Medewerkers in deze functies doen gespecialiseerd werk. Het idee dat ze direct in andere schone-energiebanen terecht kunnen, is niet realistisch.' Vanuit het vrijgemaakte geld zou voor getroffen medewerkers, naast het verlies van inkomen en pensioen, ook omscholing, transitievergoedingen, outplacement en - voor enkele sectoren - de reparatie WW kunnen worden gefinancierd. Corneslisse: 'Het is niet eerlijk wanneer deze kosten bij de werknemers en de werkgevers terechtkomen. Immers zal het sluiten van kolencentrales een beslissing zijn van de politiek. En wie bepaalt, die betaalt.'

Categorie:
Provincie: