vrijdag, 16. september 2016 - 15:43 Update: 16-09-2016 16:10

Kabinet stelt Nationaal crisisplan luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart vast

Kabinet stelt Nationaal crisisplan luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart vast
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Zoals Minister Van der Steur van Justitie en Veiligheid heeft toegezegd, naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17, heeft het kabinet een Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart opgesteld. Dit meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag.

Van der Steur heeft dit plan vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee voldoet Nederland ook aan een Europese verplichting om een dergelijk plan te hebben.

Het crisisplan is bedoeld voor alle publieke en private organisaties die bij een ongeval met een vliegtuig een rol spelen, of dat plaatsvindt op een luchthaven, boven land of zee. Betrokken organisaties hadden zelf al crisisplannen; het Nationaal Crisisplan schetst de samenhang tussen hun taken en verantwoordelijkheden. 

Betere gezamenlijke aanpak

Doel is een betere gezamenlijke aanpak. Bijzondere aandacht is besteed aan het proces van validatie en verificatie van passagiersgegevens, de identificatie van overleden slachtoffers en het informeren van verwanten..

Het plan maakt deel uit van de Voortgangsbrief Nationale Veiligheid. Het kabinet informeert hierin de Tweede Kamer over aanpassingen om de nationale crisisorganisatie flexibeler te laten functioneren en om in crises maatwerk te kunnen bieden. 

Daarbij gaat het onder meer om het verankeren van expertise en betere samenwerking en afstemming van maatregelen met publieke en private partners. De nieuwe afspraken leggen vast wat afgelopen jaren al in praktijk werd gebracht.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: