vrijdag, 14. oktober 2016 - 22:37 Update: 15-10-2016 10:05

Leef- en werkklimaat in tbs-kliniek De Woenselse Poort onvoldoende veilig

Dijkhoff neemt maatregelen bij tbs-kliniek De Woenselse Poort
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Eindhoven

Staatssecretaris Dijkhoff heeft maatregelen genomen om de situatie bij tbs-kliniek De Woenselse Poort te verbeteren. Dit heeft Dijkhoff vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Dijkhoff heeft op 5 oktober 2016 een brief ontvangen van de Inspectie met de voorlopige bevindingen naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de staatssecretaris. De Inspectie stelt vast dat het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort op dit moment onvoldoende veilig is. 

Onderbezetting

Samengevat constateert de Inspectie een kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting bij personeel met als gevolg dat er onvoldoende contact met en toezicht op cliënten is. De kliniek moet passende maatregelen nemen om de beschikbaarheid van drugs in de kliniek beter te beheersen. 

Er is sprake van intimidatie, verbale en fysieke agressie door cliënten. Er zijn bij de verschillende afdelingen onderlinge verschillen in het handhavings- en  uitvoeringsbeleid. De diversiteit aan verschillende verblijftitels en ziektebeelden van cliënten per afdeling maakt de begeleiding complex. Er is behoefte aan meer directe sturing en ondersteuning door het management. Er is een tekort aan kennis en ervaring van het forensisch psychiatrisch werkveld

De Inspectie heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur verzocht voor 19 oktober 2016 een plan van aanpak op te stellen met daarin maatregelen ter bevordering van een duurzaam, veilig en verantwoord leef- en werkklimaat binnen de kliniek. 

Veranderdirecteur aangesteld

De kliniek heeft ten behoeve van een voortvarende implementatie van het plan van aanpak een externe veranderdirecteur aangesteld. De Inspectie zal beoordelen of de voorgenomen verbetermaatregelen voldoende ingaan op de geconstateerde tekortkomingen.

Daarnaast heeft Dijkhoff afgesproken dat een externe procesbegeleider wordt aangesteld om het verbeterproces binnen De Woenselse Poort te ondersteunen. Deze externe procesbegeleider zal op korte termijn beginnen met het toezicht op de uitvoering van het verbeterproces.

Het beeld dat de Inspectie over De Woenselse Poort schetst is ernstig. De veiligheid van personeel en patiënten in de Woenselse Poort moet zo snel mogelijk weer op orde zijn. Het plan van aanpak dat nu door De Woenselse Poort wordt opgesteld in combinatie met het oordeel van de Inspectie, vormt voor de staatssecretaris 'een nieuw moment van beoordeling waarbij ik zal vaststellen of de genoemde maatregelen afdoende zijn of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn', aldus Dijkhoff. 

Voorts zal de Inspectie begin 2017 De Woenselse Poort opnieuw bezoeken om te beoordelen of de implementatie van de verbetermaatregelen het gewenste effect hebben. De Inspectie heeft uit de gesprekken opgemaakt dat de medewerkers blijk geven van een grote betrokkenheid, inzet en loyaliteit voor hun werk bij De Woenselse Poort.