dinsdag, 28. maart 2017 - 20:36 Update: 28-03-2017 22:01

Schippers van rol als verkenner naar informateur

Schippers van rol als verkenner naar informateur
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Nadat Schippers in de rol van verkenner heeft onderzocht welke combinaties mogelijk zijn, gaat de VVD-politica nu als informateur bezien of VVD, CDA, D66 en GroenLinks samen een coalitie kunnen vormen. Dit meldt de persvoorlichting van de Tweede Kamer dinsdag.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Uit haar gesprekken met alle fractievoorzitters concludeert Schippers dat het onderzoeken van een coalitie van de grootste partij, VVD, en de winnaars CDA, D66 en GroenLinks het meest logisch is. Pechtold (D66) is het positiefst over zo'n "kabinet vanuit het politieke midden" waarin links en rechts samenwerken.

Er moeten grote verschillen overbrugd worden, stellen Buma (CDA) en Klaver (GroenLinks). Gezien de grote versplintering gaat het echter niet om voorkeurcoalities, stelt de CDA-fractievoorzitter, maar om een coalitie die noodzakelijk, haalbaar en mogelijk is. Klaver streeft naar een regeerakkoord met een langetermijnvisie, bijvoorbeeld op het klimaatbeleid.

Naast de beoogde coalitiegenoten zijn ook Asscher (PvdA) en Segers (ChristenUnie) het eens met Schippers' advies. De overige fractievoorzitters bepleiten andere opties. Zo ziet Van der Staaij (SGP) het liefst een centrumrechts kabinet "dat de christelijke waarden verdedigt". Ondanks dat Krol (50PLUS) en Kuzu (DENK) het niet (helemaal) eens zijn met Schippers' advies, steunen ze wel haar benoeming tot informateur.

Geen PVV

De PVV doet niet mee aan de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet. Fractievoorzitter Wilders vindt het onbegrijpelijk dat VVD en CDA niet met hem willen praten, terwijl er volgens hem grote overeenkomsten zijn op het punt van immigratie en asiel.

De PVV heeft zich een onbetrouwbare partner getoond, stelt Rutte (VVD), door in 2012 de gedoogcoalitie te laten vallen. En in de daaropvolgende jaren heeft Wilders niets gedaan om het beschadigde vertrouwen te herstellen, concludeert Buma.

Centrumlinks geen optie

Roemer (SP) zou graag zien dat er serieus wordt gekeken naar een centrumlinks kabinet, zonder de VVD. Daar sluit Kuzu zich bij aan. Thieme (PvdD) wijst op een andere mogelijkheid: een duurzaam kabinet zonder het CDA. Maar voor deze opties blijkt weinig steun bij de andere fracties.

Suggesties

De fractievoorzitters hebben verschillende suggesties gedaan van zaken die zouden moeten worden geregeld in het proces om te komen tot een nieuw kabinet. Asscher wil dat er gestreefd wordt naar een nieuw sociaal akkoord met de polder. Baudet (FvD) en Thieme willen dat de mogelijkheid van een zakenkabinet wordt onderzocht. Krol wil dat de inkomenspositie van ouderen wordt hersteld en Roemer wil dat er iets aan de groeiende ongelijkheid wordt gedaan.

Categorie:
Provincie: