vrijdag, 9. juni 2017 - 9:22

550 meldingen van zwangerschapsdiscriminatie

550 meldingen van zwangerschapsdiscriminatie
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Zwangerschapsdiscriminatie: werkgevers die vrouwen vanwege hun zwangerschap of pril moederschap ongelijk behandelen, is een groot probleem op de arbeidsmarkt. Het College voor de Rechten van de Mens behandelde donderdag 18 mei vier zaken rondom dit onderwerp.

In twee van de vier zaken luidt het oordeel dat de organisatie geen verboden onderscheid maakte. De andere twee werkgevers maakten volgens het College wel verboden onderscheid op grond van geslacht. Kort na de zitting van 18 mei werd het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie geopend. Sinds 22 mei zijn daar zo’n 550 meldingen binnengekomen. 

Met de meldingen die binnen kwamen en nog komen, hoopt het College beter zicht te krijgen op de risico’s die vrouwen lopen. Ook de consequenties van een niet-verlengd contract en de oorzaken van zwangerschapsdiscriminatie bij tijdelijke en flexibele contracten zullen worden bekeken. De meldingen zijn belangrijke signalen die wijzen op het probleem dat zwangere vrouwen en prille moeders nog te vaak ondervinden op de arbeidsmarkt. Na een verdere analyse bepaalt het College welke vervolgacties nodig zijn. Het hoge aantal meldingen dat in relatief korte tijd binnen kwam, onderstreept de urgentie van het probleem. Ook maakt dit duidelijk dat de huidige aanpak van zwangerschapsdiscriminatie verder moet worden aangescherpt. 

Categorie:
Provincie: