woensdag, 22. november 2017 - 17:26 Update: 22-11-2017 17:40

Leden Unox akkoord met overgangsafspraken na verkoop Unox-fabriek

Leden Unox akkoord met overgangsafspraken na verkoop Unox-fabriek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Oss

Woensdag hebben de leden van FNV Voedingsindustrie ingestemd met het akkoord dat de FNV dinsdag afsloot met Unilever en Zwanenberg Food Group over de verkoop van de Unox-fabriek. Dit heeft de FNV woensdagmiddag bekendgemaakt.

Overgangsafspraken

Als de werknemers per 1 januari 2018 overgaan naar de Zwanenberg Food Group, dan doen ze dat met een flink aantal overgangsafspraken op zak. Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Door dit akkoord krijgen de medewerkers werkzekerheid en inkomenszekerheid voor de komende jaren. Daarnaast wordt het verlies van de Unilever-pensioenregeling deels gecompenseerd met goede overgangsafspraken, waardoor zij er niet meer duizenden euro’s op achteruit gaan.’

Werkgarantie en pensioen

In de onderhandelingen was werkzekerheid een heikel punt, met slechts de toezegging van werkgevers dat er in 2018 niemand ontslagen zou worden. Nu is afgesproken dat er een absolute werkgelegenheidsgarantie geldt voor 2018 en 2019 en daar bovenop geldt er voor 2020 tot en met 2022 een goed sociaal plan op het huidige Unileverniveau. 

Aan deze afspraken ontlenen de medewerkers voor de komende 5 jaar zekerheid. De pensioenen worden de komende jaren ook gecompenseerd. De lagere opbouw en indexatie bij het pensioenfonds van de vleeswarenindustrie worden voor drie jaar gecompenseerd en de hogere werknemerspremie voor 10 jaar. Daar bovenop is er een extra eenmalig bedrag van 7500 euro afgesproken voor fulltimers (parttimers naar rato).

Inkomenszekerheid

De lonen van Unox-medewerkers liggen per saldo boven de maximale cao-lonen van de cao Vleeswarenindustrie. Het huidige loon wordt behouden, maar toekomstige cao-loonstijgingen worden voortaan alleen toegekend over dit maximale cao-loon. Het deel van het salaris dat daarboven ligt, wordt omgezet in een vaste persoonlijke toeslag. 

Met een eenmalig bedrag van 2000 euro per fulltimer wordt gecompenseerd dat de persoonlijke toeslag niet meegroeit met het salaris. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het behoud van de eindejaarsuitkering en toeslagen op Unileverniveau.

Stakingen

De leden hebben ruim 2,5 week gestaakt sinds de onderhandelingen over hun overgang waren vastgelopen. Door in te stemmen met het akkoord, zijn de acties nu beëindigd. Suijker: ‘De Unox-medewerkers zijn een voorbeeld voor iedereen. Door met zijn allen te staken en vol te houden, hebben ze laten zien wat je samen kunt bereiken. Ik ben enorm trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen.’

Categorie:
Provincie: