vrijdag, 16. maart 2018 - 16:38

Voorstel halvering collegegeld naar Tweede Kamer

Voorstel halvering collegegeld naar Tweede Kamer
Foto: Archief EHF
Den Haag

Met ingang van aanstaand collegejaar (2018-2019) betalen alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten voor het eerste jaar de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro, die gaat gelden voor bachelor- en associate degree-opleidingen. Deze maatregel is afgesproken in het regeerakkoord om zo het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken.

De afgelopen maanden is er flink gewerkt om de afspraak vlot uit te werken in een wetsvoorstel. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

Als het parlementaire traject volgens planning verloopt en de wet een feit is, betalen studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2.060 euro voor het eerste jaar, maar 1.030 euro. Het kabinet hoopt hiermee mogelijke financiële drempels zoveel mogelijk weg te nemen voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (eveneens aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Bij lerarenopleidingen geldt dat studenten niet één, maar zelfs twee jaar profijt krijgen van een halvering van hun collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet maakt deze keuze om meer studenten te interesseren voor het beroep van leraar. Deze financiële korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Minister Van Engelshoven: ‘In het wetsvoorstel zit mooi nieuws voor aankomende studenten. Alle studenten die vanaf september aan hun studie beginnen, profiteren van een korting van ruim 1000 euro.  Omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige studenten bij het denken over een vervolgopleiding rekening houden met deze voorgenomen halvering, starten we binnenkort een online campagne waarin de halvering in het vooruitzicht wordt gesteld.’

Categorie:
Provincie: