woensdag, 11. april 2018 - 19:16

'Halvering vleesproductie noodzakelijk om doelstelling klimaatakkoord te halen'

'Halvering vleesproductie noodzakelijk om doelstelling klimaatakkoord te halen'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Dierlijke producten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 64% van de voedsel gerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Daarom pleit Greenpeace in het rapport ‘Minder is meer’ voor een halvering van de mondiale vlees- en zuivel productie én consumptie in 2050.

'Doel is haalbaar'

'Dit doel is haalbaar met ecologische landbouw en voorziet in de voedselzekerheid. De Nederlandse veeteelt is op dit moment verantwoordelijk voor circa 10% van de uitstoot van Nederland', zo stelt Greenpeace .

Minder vlees op ons bord

Greenpeace constateert in het rapport dat iedere wereldburger in 2030 nog 24 kg en in 2050 nog steeds 16 kg vlees per jaar kan eten, om die manier aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord te voldoen. Op dit moment wordt er gemiddeld in Nederland 39kg vlees per persoon per jaar gegeten. Dit komt neer op circa 40% minder vlees in 2030 en 60% minder vlees in 2050.

Klassieke Pavlov reactie

Vorige week pleitte de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in haar rapport ‘duurzaam en gezond’ voor een reductie van de veestapel in Nederland. Diverse belangenbehartigers en politieke partijen reageerden afwijzend op het rapport. Zij willen vooral investeren in technische maatregelen zoals mestvergisters en nieuwe stallen om de broeikasgasemissies terug te dringen.

'Klassieke Pavlov reactie'

Andy Palmen, campagneleider bij Greenpeace Nederland: 'Dit is een klassieke Pavlov reactie. Technische maatregelen zijn peperduur en de rekening komt voor een groot deel bij de boer terecht. Terwijl ze vaak nu al nauwelijks rond kunnen komen. Daarnaast laat het RLI rapport duidelijk zien dat technische maatregelen bij lange na niet voldoende zijn om de klimaatdoelen te halen. Nog voordat boeren hun investeringen hebben afgeschreven, moeten ze alsnog saneren met alle financiële gevolgen van dien. Dat is totaal onverantwoord.'

Warm saneren

'Wij slaan graag samen met boeren de handen ineen om op een geleidelijke en financieel verantwoorde manier de emissies van deze sector terug te brengen. Te beginnen met het warm saneren van melkveehouders die vrijwillig willen stoppen.'

Klimaat- en energieakkoord

Greenpeace onderhandelt de komende maanden over een nieuw klimaat- en energieakkoord en zal de reductie van de veestapel nadrukkelijk inbrengen in de onderhandelingen.