vrijdag, 30. november 2018 - 15:50 Update: 30-11-2018 16:13

Twee extra waarborgen opgenomen in Inlichtingenwet

Twee extra waarborgen opgenomen in Inlichtingenwet
Foto: freeimages.com
Den Haag

Het kabinet heeft besloten om twee extra waarborgen in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 op te nemen. Daarmee wordt enerzijds de wet op onderdelen verduidelijkt, anderzijds wordt de ruimte die de uitvoeringspraktijk biedt, nader ingekaderd. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

Uitslag raadgevend referendum 

Het betreft twee waarborgen die al bij de inwerkingtreding van de wet als extra beleidsregel werden vastgelegd. Directe aanleiding daarvoor was de uitslag van het raadgevend referendum van 21 maart 2018. 

Gerichte inzet

In de eerste plaats gaat het om een verplichting voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om hun bevoegdheden zo gericht mogelijk in te zetten. Daarmee worden de strikte voorwaarden voor de dienst, om gegevens te mogen verwerven, verder gewaarborgd. In de tweede plaats regelt de wetswijzing een versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Deze weging wordt bijna anderhalf jaar vervroegd en moet op 1 januari 2019 zijn afgerond.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: