woensdag, 12. december 2018 - 20:40

Aangetroffen kelder in De Grote Kazerne in Delfzijl nog goed intact

Aangetroffen kelder in De Grote Kazerne in Delfzijl nog goed intact
Foto: Gemeente Delfzijl
Delfzijl

Bij De Vennen in Delfzijl is de vorige week bij het verwijderen van de fundering op het voormalig Lommerts-terrein een bijzondere archeologische vondst gedaan. De aangetroffen kelder, die onder-deel uitmaakt van De Grote Kazerne is verrassend genoeg nog goed intact. Volgende week wordt de kelder met speciaal zand gevuld.

Op maandag 10 december is het water uit de kelder gepompt. Momenteel vinden de laatste afronden-de archeologische werkzaamheden plaats om alle aangetroffen onderdelen van de in 1799 gebouwde Grote Kazerne goed te documenteren.

Wethouder IJzebrand Rijzebol: 'Wat we onder de grond aantreffen leggen we goed vast. Zodra dit gebeurd is, wordt de kelder geconserveerd met speciaal zand en uiteindelijk afgedekt. Het is de be-doeling om uiteindelijk boven de grond te laten zien welke resten uit de Franse tijd op het voormalig Lommerts-terrein liggen. We laten deze bodemschatten onder de grond, hierdoor blijven ze goed be-houden.'

Actieplan Centrum Delfzijl

Het verwijderen van de fundering op het voormalig Lommerts-terrein vindt plaats in verband met de herinrichting van plein De Vennen, onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Op het terrein komt de opgang van de nieuwe brug die het centrum van Delfzijl met het strand moet gaan verbinden. In het Actieplan Centrum Delfzijl staan maatregelen om de functie van Delfzijl als regionaal en eco-nomisch centrum te behouden.

Categorie:
Provincie: