vrijdag, 21. december 2018 - 12:03

Meeste inbraakclaims uit Flevoland en Limburg

Meeste inbraakclaims uit Flevoland en Limburg
Foto: The Digital Way
Almere

Verzekeraars ontvangen de meeste claims naar aanleiding van inbraken op vrij- en zaterdagen. Het aantal inbraakclaims is dan gemiddeld vijftien procent hoger dan op andere dagen. Dat blijkt uit de nieuwste Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars. Verder zagen verzekeraars het totaal aantal inbraakclaims in 2017 met vijf procent dalen, maar verzekeraars ontvangen nog steeds gemiddeld 166 inbraakclaims per dag. De kerstdagen blijven voor inbrekers onverminderd populair. Verzekeraars ontvangen dan gemiddeld twee keer zoveel claims als op een normale dag.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars noteerde 60.700 schadeclaims in 2017 op de inboedel- en opstalverzekering naar aanleiding van een inbraak of inbraakpoging. Dat is vijf procent lager dan in 2016. Verzekeraars zien al jaren het aantal inbraakclaims dalen, maar noteerden in 2016 een kleine stijging. Het aantal inbraakclaims zit in 2017 weer op hetzelfde niveau als in 2015. “De dalende trend zet zich dus gelukkig voort”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Maar omgerekend ontvangen verzekeraars per uur nog steeds gemiddeld zeven inbraakclaims. Dat zijn zeven slachtoffers met een traumatische ervaring per uur.” Het Verbond benadrukt daarom dat de inzet van politie en gemeenten op preventie, handhaving en opsporing van groot belang blijft. Op de campagnewebsite van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat wat bewoners zelf kunnen doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.

Vrijdag- en zaterdagavond populair

Voor het eerst zijn de inbraakclaims per weekdag in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de meeste claims worden ingediend naar aanleiding van inbraken op vrijdag en zaterdag. “In tegenstelling tot doordeweekse avonden, zijn we op vrijdag- en zaterdagavond veel buiten de deur,” vertelt Weurding. “Daar lijken inbrekers slim op in te spelen”.

Piek tijdens kerstdagen

Ook in 2017 ontvingen verzekeraars twee keer zoveel inbraakclaims tijdens de kerstdagen als op een gemiddelde dag. “We blijven hier voor waarschuwen”, aldus Weurding. “Iedereen is tijdens de feestdagen in een vrolijke stemming en wil natuurlijk het liefst met andere dingen bezig zijn, maar wees alert op inbraakrisico’s. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en vraag aan je buren of ze tijdens de feestdagen extra willen opletten als je niet thuis bent.”

Meeste inbraakclaims uit Limburg en Flevoland

De meeste inbraakclaims werden in 2017 genoteerd in Limburg en Flevoland met respectievelijk 109 en 101 inbraakclaims per 10.000 huishoudens. Hoewel in alle provincies het aantal inbraakclaims daalde, werd eveneens in Flevoland de laagste daling genoteerd (7,6 procent). De grootste daling vond plaats in provincie Groningen. Daar daalde het aantal inbraakclaims met 35 procent. Verzekeraars kregen vorig jaar de minste inbraakclaims uit Friesland (45 claims per 10.000 huishoudens).

Categorie:
Provincie: