vrijdag, 11. januari 2019 - 13:42 Update: 11-01-2019 18:01

Grootschalige berging overboord geslagen zeecontainers bijna van start

Grootschalige berging overboord geslagen zeecontainers van start
Foto: Rijkswaterstaat
Eemshaven

De grote berging van de zeecontainers op de Noordzee die vorige week overboord zijn geslagen van het schip MCS Zoe, staat op het punt te beginnen. 'Daarbij worden in opdracht van de rederij MSC twee grote bergingsschepen en een kleinere ingezet', zo heeft Rijkswaterstaat laten weten.

Eemsgeul vaarroute vrijmaken

Het eerste grote schip is donderdagochtend in IJmuiden gearriveerd en gaat richting het gebied zodra de voor de berging benodigde apparatuur op het schip is geïnstalleerd. Het kleinere schip is onderweg. Eerst wordt de Eemsgeul weer volledig beschikbaar gemaakt voor de scheepvaart. Daarna wordt gestart met bergen in de vaargeul boven de Waddeneilanden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het tweede grote schip dit weekend aansluiten. 

Onderwatercamera's

De bergers maken zoveel mogelijk gebruik van camera’s onder water. Hiernaast blijven schepen met sonarinstallaties van Rijkswaterstaat en de bergingsmaatschappij zoeken naar de containers die nog niet zijn gevonden. Deze inspanning wordt, als het weer het toestaat, onverminderd voortgezet.

Berging zeecontainers MSC Zoe

Tot nu toe zijn zeven containers geborgen. Rijkswaterstaat bepaalt de randvoorwaarden en prioriteiten waaronder de berging van de containers plaatsvindt. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de ecologische omstandigheden en de veiligheid van de bergers. De berging van de containers is complex, onder meer omdat een deel van de containers op de zeebodem van de drukbevaren vaargeul liggen. Naast de berging blijft de Kustwacht regelmatig inspectievluchten uitvoeren om afval en containers te lokaliseren.

Voortgang

Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, de scheepvaartintensiteit, het zicht onder water, getijde en ligging van de containers.

Stand van zaken containers

Aantal overboord geraakt: 291

Aantal gelokaliseerd: 238

Aantal aangespoeld: 18 (waarvan 1 in Duitsland)

Aantal geborgen: 7

Categorie:
Provincie: