dinsdag, 19. februari 2019 - 16:42

Kwaliteit basisschool lees je niet af aan de cito-score

Kwaliteit basisschool lees je niet af aan de cito-score
Foto: fbf
Den Haag

De gemiddelde cito-score van een basisschool in een bepaald jaar hangt slechts deels samen met de kwaliteit van de school. Verschillen in de achtergrond van leerlingen, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en verschillen in kenmerken en prestaties van medeleerlingen verklaren samen een aanzienlijk deel van de verschillen tussen basisscholen. Dit blijkt uit de vandaag verschenen CPB publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’.

Voor ouders en beleidsmakers die willen weten hoe een school presteert, is het relevanter naar de score over meerdere jaren te kijken, dan naar één jaar. In de score over één jaar kunnen toevallige uitschieters een grote rol spelen door het beperkte aantal leerlingen waarover de gemiddelde cito-score van een school berekend wordt. Daarnaast zijn voor beleidsmakers het onderscheid tussen het effect van achtergrondkenmerken, het effect van medeleerlingen en de kwaliteit van de school van groot belang. Verschillen in samenstelling van de leerlingpopulatie vragen namelijk om heel andere beleidsinterventies dan verschillen in de kwaliteit van het onderwijs.

Categorie:
Provincie: