woensdag, 1. mei 2019 - 19:01

Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum
Delffzijl

De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voor-waarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum. De nieuwe vestiging van de Lidl komt in het gebied tussen de Willemstraat en Waterstraat, waar ook zestig tot tachtig levensloopbestendige ap-partementen worden gebouwd. De gemeente Delfzijl werkt samen met Woningcorporatie Acantus en Noorderzorg aan de herontwikkeling van het gebied tussen de Willemstraat en Waterstraat. Rottinghuis' Aannemingsbedrijf gaat de plannen verder uitwerken en realiseren. De voorbereidende werkzaamheden starten na de zomer van 2020. In het najaar van 2021 vindt de oplevering van de nieuwe supermarkt en de appartementen plaats.

Woonomgeving voor jong en oud

De gemeente wil samen met woningcorporatie Acantus en Noorderzorg op de kop van het centrum in Delfzijl een gebied realiseren met meerdere functies. De bedoeling is in het gebied een woonomge-ving te creëren voor jong en oud. Iedereen kan er wonen, ook mensen met een zorgvraag. Met ruimte om elkaar te ontmoeten en een aanbod van thuiszorg, dienstverlening en welzijnsfuncties. In het ge-bied is ruimte voor de nieuwe vestiging van de Lidl en nog enkele andere winkels. Op de nieuwe su-permarkt wordt een tuin aangelegd voor de bewoners van de appartementen. Met slagerij Remko, deze bevindt zich ook in de laagbouw, vindt nog overleg plaats over de voor-waarden voor verplaatsing.

Actieplan Delfzijl Centrum

Deze opgave om het centrum te versterken is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Dit plan bevat een groot aantal maatregelen om het centrum van Delfzijl de komende jaren een kwali-teitsimpuls te geven.

Categorie:
Provincie: