vrijdag, 6. september 2019 - 17:44 Update: 06-09-2019 17:57

Rechter vernietigt 80 op PAS gebaseerde natuurvergunningen

rechtbank-toga-rechter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

Vrijdag heeft de rechtbank Gelderland 80 op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebaseerde natuurvergunningen vernietigd. 'De rechtbank heeft deze zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, zonder zitting, met uitspraken afgehandeld', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Milieuorganisaties

'In deze zaken wilden met name milieuorganisaties dat verleende natuurvergunningen worden ingetrokken. Het gaat hierbij om vergunningen voor hoofdzakelijk veehouderijen. De bestuursrechter verklaarde deze beroepen onder verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 gegrond', aldus de rechtbank.

Het PAS

Aan de veehouderijen was met toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming.  Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. De positieve gevolgen van die maatregelen staan echter vooraf niet vast. Daarom oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei dat zo’n toestemming ‘vooraf’ niet mag en dat het PAS niet gebruikt mag worden bij het verlenen van natuurvergunningen.

Vergunningen vernietigd

De rechtbank Gelderland heeft gewacht met de behandeling van deze zaken op de beslissing van de Raad van State. De rechtbank volgt nu de Raad van State. Dit betekent dat de vergunningen worden vernietigd. De provincie Gelderland moet nu de gevolgen van de projecten van de veehouderijen opnieuw in kaart brengen en bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend.

Categorie:
Provincie: