donderdag, 12. december 2019 - 12:17 Update: 12-12-2019 12:21

Arnhem schrapt schulden bijstandsgerechtigden

Foto van vrouw die geld pint | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Arnhem

Verhoging van de beslagvrije voet bij inhouding op de bijstandsuitkering, verlaging van de incassokosten en een duidelijk kwijtscheldingsbeleid: onder andere deze maatregelen neemt de gemeente Arnhem om te voorkomen dat schulden onnodig verder oplopen en inwoners verder in de problemen komen door toedoen van de gemeente. Dit meldt de gemeente Arnhem donderdag.

Per 1 januari 2020

Verhoging van de beslagvrije voet naar 95 procent betekent in de praktijk dat de inhouding op de bijstandsuitkeringen bij mensen met schulden, worden verlaagd van 7,5 naar 5 procent. Incassokosten, voorheen gebaseerd op een percentage van de schuld, bedragen in de toekomst 75 euro. Eerder kon dat oplopen tot wel 700 euro. Verder is besloten om geen wettelijke rente te berekenen over de schulden, aan inwoners die langdurig een vordering hebben openstaan. De nieuwe regels gaan op 1 januari 2020 gelden. Het verhogen van de beslagvrije voet wordt naar verwachting in 2021 landelijk ingevoerd. Arnhem loopt voor wat betreft de inhoudingen op de bijstandsuitkeringen hierop vooruit. 

Perspectief

Verantwoordelijk wethouder Louwers: 'We doen er als gemeente alles aan om mensen met schulden te helpen. Als gemeente hebben we daarom zelf ook kritisch gekeken naar onze eigen rol als schuldeiser. We willen absoluut voorkomen dat de financiële problemen van inwoners door onze regelgeving nog groter worden dan ze al zijn. Het college heeft vandaag een pakket maatregelen vastgesteld waardoor inwoners met bijstandsschulden sneller schuldenvrij zijn en meer toekomstperspectief hebben. Ik hoop dat we daarmee een voorbeeld zijn voor andere schuldeisers. Want als de schuldenlast, bijvoorbeeld door boetes, steeds hoger wordt, komen mensen in een vicieuze cirkel terecht. Schulden veroorzaken stress waardoor ook sneller andere problemen ontstaan. Het hebben van schulden staat vaak het zoeken naar een baan in de weg.' 

Stabiel inkomen

Naast het versoepelen van de regels kijkt de gemeente ook kritisch naar dienstverlening als het gaat om werk en inkomen. Dit is vooral bedoeld om te zorgen voor financiële stabiliteit bij de inwoner. Bij de aanvraag van een uitkering, bij de overstap naar deeltijd werk en bij het uitstromen uit de bijstand kan het inkomen van een inwoner veranderen en daarmee bijvoorbeeld het recht op toeslagen. Goede voorlichting, vereenvoudiging van de administratieve processen en zorgen voor een voorspelbaar inkomen zijn zaken die voor de inwoner belangrijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de pilot Surplus, voor inwoners die in deeltijd werken. Hun salaris kan op een tussenrekening van de gemeente worden gestort. De gemeente regelt dan dat de persoon elke maand eenzelfde bedrag ontvangt en zo weet waar hij of zij aan toe is. 

Categorie:
Provincie: