maandag, 16. december 2019 - 16:36 Update: 16-12-2019 18:16

Zaak tegen 5 verdachten na overlijden zedendelinquent speeltuin Assen geseponeerd

Foto van speeltuin
Assen

De vijf mannen, die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van de 32-jarige man uit Assen, worden door het Openbaar Ministerie (OM) niet strafrechtelijk vervolgd. 'De zaken zijn geseponeerd', zo laat het OM maandagmiddag weten.

Onderzoeksresultaten

Het OM heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van zowel het NFI, als het politieonderzoek naar de gebeurtenissen die zich op 24 augustus 2019 in de speeltuin in de wijk Peelo in Assen hebben voorgedaan.

Gerechtvaardigd burgeroptreden

Het OM is van oordeel dat het handelen van de mannen kan worden gezien als een gerechtvaardigd burgeroptreden naar aanleiding van een ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit. Burgers mogen in zo’n geval iemand aanhouden en daarbij afhankelijk van de omstandigheden gepast geweld gebruiken om iemand te kunnen overdragen aan de politie. 

'Sterke man die zich verzette'

Het ging hier om een sterke man die zich met kracht verzette, zelfs toen de mannen hem onder controle probeerden te houden. De manier waarop de mannen, gegeven de situatie die ze aantroffen, hebben gehandeld levert volgens het OM geen strafbaar feit op. Er is geen sprake van opzet dan wel schuld aan het overlijden van de man. Tegelijkertijd had de aanhouding onbedoeld een ernstige afloop; er is een persoon overleden wat veel verdriet bij zijn familie en vrienden teweeg brengt.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de overleden man zich schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict in de speeltuin, waarbij de dochter van een van de verdachten slachtoffer is geworden. Toen haar vader hiervan op de hoogte raakte heeft hij de man, die met zijn fiets probeerde weg te komen, tegengehouden. Daarbij is het tot een handgemeen gekomen. Bij een volgende poging weg te komen, kwam de zedenverdachte zelf ten val.

In bedwang gehouden

De overige vier verdachten die op het hulpgeroep afkwamen hebben de man vervolgens bij zijn armen, benen en onderrug op de grond in bedwang gehouden in afwachting van de reeds opgeroepen politie. Daarbij probeerde ze met hem contact te maken om hem rustig te houden. Op het moment dat de politie arriveerde, constateerden de mannen dat de zedenverdachte niet meer reageerde. De politie begon direct met reanimeren, maar de man overleed ter plekke. De vader was niet betrokken bij het vasthouden.

NFI

Het NFI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de Assenaar. Uit de eerste voorlopige resultaten van de sectie was nog geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen. In het definitieve rapport heeft de patholoog geconcludeerd dat het overlijden kan worden verklaard door een combinatie van (twee of meer) bevindingen, namelijk de inbedwanghouding, afwijkingen in het hart en effecten van de inname van amfetamine en alcohol. Hoewel de inbedwanghouding deels heeft kunnen bijdragen aan het overlijden, hebben de verdachten dit gevolg volgens het OM niet gewild of kunnen voorzien.

Telefoon

De politie heeft onderzoek gedaan naar de telefoon die de Assenaar in de speeltuin bij zich had. Op zijn telefoon is zelfgemaakt beeldmateriaal aangetroffen van het zedenfeit dat zich afspeelde in de speeltuin in de wijk Peelo in Assen op 24 augustus 2019 

Waarheidsvinding

Het OM is zich ervan bewust dat de 32-jarige overleden man niet vervolgd kan worden en ook geen verweer kan voeren tegen de verdenking van dit zedenfeit. Voor de waarheidsvinding vond het OM het van belang om wel onderzoek te doen naar de toedracht van het incident. Het OM is van mening dat als de zaak aan de rechtbank voorgelegd had kunnen worden, er namens het OM gesproken zou kunnen worden van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor een zedenfeit waarbij een vierjarig meisje het slachtoffer was.

Categorie:
Provincie: