vrijdag, 27. maart 2020 - 9:16

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018

landbouw gif, vogel, dierenleed
Foto: Archief FBF
Den Haag

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen die het CBS jaarlijks publiceert.

Sinds het begin van de meting in 2011 schommelt de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen tussen de 9,4 en 11,4 miljoen kilogram werkzame stof. Het grootste deel (46 procent) van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen werd in 2018 ingezet bij de bestrijding van schimmels en bacteriën.

Voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding was dat 32 procent; voor het bestrijden van insecten en mijten worden veel minder middelen ingezet (2,6 procent).

Verkoop schimmelbestrijdingsmiddelen afgenomen

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor de schimmelbestrijding was in 2018 vergeleken met een jaar eerder met bijna 9,2 procent gedaald naar 4,3 miljoen kilogram werkzame stof. De afname bij de overige middelen was echter nog groter (-29,6 procent).

Tegelijkertijd was er bij de middelengroep onkruidbestrijding en loofdoding een toename van 2,6 procent naar 3,0 miljoen kilogram werkzame stof. Ook de verkoop van middelen voor de bestrijding van insecten en mijten (+ 14,9 procent) liet in die periode een stijging zien.

Minder mancozeb, glyfosaat en minerale olie verkocht

Vanwege de mogelijke risico’s voor het milieu en de gezondheid krijgen sommige werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen zoals mancozeb en glyfosaat de laatste tijd meer aandacht. De verkoop van het fungicide mancozeb is in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met bijna 10 procent gedaald naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere fungiciden is de afname met bijna 9 procent naar 2,1 miljoen kilogram iets minder sterk.

De verkoop van het herbicide glyfosaat is in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met ruim 16 procent gedaald naar 0,8 miljoen kilogram werkzame stof. Bij de andere herbiciden is er juist een stijging te zien met bijna 12 procent naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof.

Bij de productgroep minerale oliën is de afzet de laatste jaren fors gedaald. De afzet was in 2018 vergeleken met een jaar eerder met 38,4 procent afgenomen naar 1,4 miljoen kilogram. Verkoop van minerale olie voor gewasbescherming is belangrijk voor plantenvirusbestrijding.

Categorie:
Provincie: