woensdag, 1. december 2021 - 19:30

Schikking getroffen voor witwassen levering 4,4 miljoen mondkapjes

mondkapje-virus
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Zwolle

Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden en een voorwaardelijke geldboete van € 25.000,-. Zij werden veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vals geschrift en witwassen. Het geldbedrag dat werd witgewassen was afkomstig van oplichting bij een transactie met mondkapjes tegen het COVID-19 virus. Van de oplichting zelf werden Boomstra en zijn B.V. vrijgesproken. Doordat de veroordeelden het ingestelde hoger beroep hebben ingetrokken zijn de beide veroordelingen onherroepelijk geworden.

Opgelicht bij bestelling miljoenen mondkapjes

Een Duitse persoon was met zijn Zwitserse vennootschap, in opdracht van de Duitse regering, met spoed op zoek naar een grote hoeveelheid medische mondkapjes in verband met de COVID-19 pandemie. Hij schakelde daarbij een in Ierland gevestigde bemiddelaar in. Deze Ierse bemiddelaar had een Nederlands contact waarvan hij eerder een kleine hoeveelheid mondkapjes had afgenomen. Het Nederlandse contact bevestigde dat hij de gewenste hoeveelheid (4,4 miljoen stuks) mondkapjes kon leveren. De bestelling werd gedaan, waarbij de Nederlandse aspirant-leverancier bedong dat een aanbetaling van 20% van het factuurbedrag werd gedaan. De klant ging daarmee akkoord en maakte een bedrag van 880.000 euro over naar de opgegeven ING-bankrekening. Toen de eerste levering mondkapjes werd aangekondigd wenste de Duitse klant deze te inspecteren alvorens ze af te nemen. Hij reisde daarvoor met de Ierse bemiddelaar naar Nederland. Nadat de afspraak voor een ontmoeting met de leverancier eerst werd afgezegd kwam deze bij een tweede afspraak niet opdagen. De klant en de bemiddelaar besluiten hierop naar het eerder opgegeven bedrijfsadres te gaan. Aldaar blijkt dat het daar gevestigde bedrijf niet in mondkapjes handelt en ook over een andere bankrekening beschikt dan waarop de aanbetaling is gestort. Men blijkt opgelicht en doet aangifte. De kwestie werd ook gemeld bij de ING-bank. Uit bankgegevens blijkt de aanbetaling terecht te zijn gekomen op de bankrekening van Esthetica Interieurbouw B.V., waarvan Boomstra directeur/aandeelhouder en enig werknemer is. Het ontvangen geldbedrag is voor een groot deel doorgestort naar andere bankrekeningen van Boomstra en een medeverdachte.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Tijdens de behandeling van de strafzaak kondigde de officier van justitie een ontnemingsvordering aan. Nadat de veroordelingen onherroepelijk zijn geworden heeft de verdediging contact opgenomen met het Openbaar Ministerie (OM) met het verzoek of de ontnemingszaak middels een schikking zou kunnen worden afgedaan. Het OM heeft uiteindelijk geoordeeld dat de ontnemingszaak met een schikking zou kunnen worden afgedaan en heeft de veroordeelden een schikkingsvoorstel gezonden dat is aanvaard.

Inhoud van de schikking

Boomstra en Esthetica Interieurbouw hebben in eerste instantie 880.000 euro wederrechtelijk verkregen. Daarvan is 125.000 euro gedeeld met een medeverdachte. Het wederrechtelijk verkregen voordeel komt daarmee op 755.000 euro. De schikking houdt in dat Boomstra en Esthetica Interieurbouw B.V. afstand doen ten behoeve van de benadeelden van alle beslagen banksaldi, de inbeslaggenomen contanten en de opbrengst van de beslagen machine. De totale waarde hiervan bedraagt 700.826,32 euro.

Het OM ziet hierna af van het indienen van een ontnemingsvordering.

Effect schikking

De schikking heeft als effect dat van het genoten voordeel een bedrag van 54.173,68 euro niet naar de Staat of de benadeelden vloeit. De conclusie uit het opsporingsonderzoek is echter dat dit geld is gebruikt om onder meer crediteuren te betalen en dat de veroordeelden dit bedrag dus niet meer in hun bezit hebben.

Het OM concludeert dat bij het treffen van de schikking alle betrokken belangen -maatschappij, benadeelden en veroordeelden- zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen. Niet te verwachten valt dat een eventuele ontnemingsprocedure tot een beter resultaat leidt.

Categorie:
Provincie: