donderdag, 9. december 2021 - 19:32 Update: 09-12-2021 19:42

Huurcommissie heeft nieuwe versie van Huurprijscheck al live gezet

huurprijscheck-live-online
Foto: Ministerie van BZK
Den Haag

Met de aangepaste huurprijscheck van de Huurcommissie kunnen huurders alvast de nieuwe maximale huurprijzen vanaf januari 2022 berekenen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag.

Huurprijscheck

De huurprijscheck loopt daarmee vooruit op een nog te nemen besluit van het kabinet. Dit besluit is nog afhankelijk van een advies van de Raad van State.  

Maximering WOZ in huurprijsberekening

De Raad van State buigt zich in haar advies over het aandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel van zelfstandige huurwoningen. Het voorstel is dat deze wordt beperkt tot maximaal 33 procent bij een nieuwe verhuring. Huurprijzen kunnen hierdoor minder snel stijgen, waardoor meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. De Huurcommissie laat in de aangepaste huurprijscheck voor zelfstandige woningen het effect van de maximering alvast zien.

Categorie:
Provincie: