dinsdag, 5. april 2022 - 17:34 Update: 05-04-2022 20:55

Vijfde ronde van sanctiepakket tegen Rusland door EU afgekondigd

ursula-von-der-leyen
Foto: Europees Parlement
Brussel

Dinsdag heeft de Europese Commissie een vijfde pakket aan sancties tegen Rusland voorgelegd aan de EU-lidstaten. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen schrijft dat het nieuwe sanctiepakket een 'directe reactie is op de wreedheden in de Oekraïense stad Boetsja'.

Ursula von der Leyen

'We hebben allemaal de gruwelijke foto's gezien uit Bucha en andere gebieden waaruit onlangs Russische troepen zijn vertrokken. Gisteren heb ik president Zelenskyy mijn medeleven betuigd en hem verzekerd van de volledige steun van de Europese Commissie in deze verschrikkelijke tijden. Deze gruweldaden kunnen en zullen niet onbeantwoord blijven. De daders van deze gruwelijke misdaden mogen niet ongestraft blijven', schrijft Von der Leyen. De EU heeft samen met Oekraïne een gemeenschappelijk onderzoeksteam opgericht. Haar taak is het verzamelen van bewijsmateriaal en het onderzoeken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne.

Wrede en meedogenloze oorlog

Rusland voert een wrede en meedogenloze oorlog, niet alleen tegen de dappere troepen van Oekraïne, maar ook tegen de burgerbevolking. Het is belangrijk om op dit kritieke punt de grootst mogelijke druk op Poetin en de Russische regering te houden. De vier sanctiepakketten hebben hard toegeslagen en de politieke en economische mogelijkheden van het Kremlin beperkt. 'We zien tastbare resultaten. Maar het is duidelijk dat we, gezien de gebeurtenissen, onze druk verder moeten opvoeren. Vandaag stellen we voor om onze sancties nog een stap verder te brengen. We zullen ze breder en scherper maken, zodat ze nog dieper in de Russische economie snijden', aldus Von der Leyen.

Importverbod kolen uit Rusland

Dit vijfde pakket kent zes pijlers. Ten eerste zullen we een importverbod opleggen voor kolen uit Rusland, ter waarde van 4 miljard euro per jaar. Dit zal een andere belangrijke inkomstenbron voor Rusland wegnemen.

Volledig transactieverbod 4 belangrijke Russische banken

Ten tweede: een volledig transactieverbod voor vier belangrijke Russische banken, waaronder VTB, de op één na grootste Russische bank. Deze vier banken, die we nu volledig van de markten hebben afgesloten, vertegenwoordigen 23% van het marktaandeel in de Russische banksector. Dit zal het financiële systeem van Rusland verder verzwakken.

EU-haven verbod voor Russische schepen

Ten derde: een verbod voor Russische schepen en door Rusland geëxploiteerde schepen om toegang te krijgen tot EU-havens. Bepaalde vrijstellingen hebben betrekking op essentiële zaken, zoals landbouw- en voedingsproducten, humanitaire hulp en energie. Daarnaast zullen we een verbod op Russische en Wit-Russische wegvervoerders voorstellen. Dit verbod zal de mogelijkheden voor de Russische industrie om belangrijke goederen te verkrijgen drastisch beperken.

Exportverboden ter waarde van 10 miljard euro

Ten vierde: verdere gerichte exportverboden ter waarde van 10 miljard euro in gebieden waar Rusland kwetsbaar is. Denk hierbij aan kwantumcomputers en geavanceerde halfgeleiders, maar ook aan gevoelige machines en transportmiddelen. Hiermee zullen we doorgaan met het afbreken van de technologische basis en industriële capaciteit van Rusland.

Geldstroom van Rusland en zijn oligarchen te verminderen

Ten vijfde: specifieke nieuwe invoerverboden, ter waarde van 5,5 miljard euro, om de geldstroom van Rusland en zijn oligarchen te verminderen, op producten van hout tot cement, van zeevruchten tot sterke drank. Hiermee dichten we ook de mazen tussen Rusland en Wit-Rusland.

Europees belastinggeld mag in geen enkele vorm naar Rusland gaan

Ten zesde: we nemen een aantal zeer gerichte maatregelen, zoals een algemeen EU-verbod op deelname van Russische bedrijven aan openbare aanbestedingen in de lidstaten, of een uitsluiting van alle financiële steun, zowel Europees als nationaal, aan Russische overheidsinstanties. Want Europees belastinggeld mag in geen enkele vorm naar Rusland gaan.