dinsdag, 12. april 2022 - 16:27 Update: 12-04-2022 16:33

Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet financiering politieke partijen

zetels-leeg-tweede-kamer
Foto: Tweede Kamer
Den Haag

Dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). 'Hiermee wordt de transparantie over de financiering van politieke partijen en hun neveninstellingen verder vergroot', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdagmiddag.

Wetswijziging binnenkort naar eerste Kamer

'Daarnaast wordt het risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie beperkt. De wetswijziging wordt binnenkort behandeld door de Eerste Kamer', aldus het ministerie.

Gestemd

De wijzigingen aan de Wfpp komen voort uit adviezen van de commissie Veling en inbreng uit de Kamer. Vorige week heeft de Tweede Kamer al gestemd over een aantal voorstellen en amendementen. Vandaag werd gestemd over de hele wetswijziging.

Maximering giften en verbod op giften van buiten Nederland

Er komt een verbod op giften uit het buitenland aan politieke partijen en hun neveninstellingen. Donateurs mogen straks giften van cumulatief maximaal 100.000 euro per jaar aan politieke partijen en neveninstellingen geven.

Achtergrond van uiteindelijk belanghebbenden melden

De transparantie wordt verder vergoot door dat donerende rechtspersonen verplicht worden de achtergrond van de uiteindelijk belanghebbenden te melden. Ook wordt de drempel om giften openbaar te maken verlaagd van 4.500 euro per donateur per jaar naar 1.000 euro per donateur per jaar. Verder komt er een meldplicht voor substantiële giften: giften vanaf 10.000 euro per donateur per jaar moeten binnen 3 dagen na ontvangst openbaar gemaakt worden.

Categorie:
Provincie: