wet

maandag, 1. juli 2024 - 9:33

Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht

De nieuwe Wet seksuele misdrijven is van kracht. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter Lees verder...

hugo-de-jonge-tweede-kamer-debat
dinsdag, 25. juni 2024 - 17:37

Eerste Kamer neemt Wet betaalbare huur aan die vanaf 1 juli van kracht is

Vandaag stemde ook de Eerste Kamer in met de Wet betaalbare huur. Daarmee is de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2024 een feit. Huurders kunnen vanaf Lees verder...

Gaswinning in Groningen
donderdag, 18. april 2024 - 14:11

Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in

De sluiting van het Groningenveld gaat per 19 april 2024 definitief in. Woensdag 17 april 2024 heeft de Koning de wet ondertekend en vandaag is deze Lees verder...

Dilan Yeşilgöz-Zegerius
woensdag, 20. maart 2024 - 9:33

Nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in per 1 juli 2024

Slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden vanaf 1 juli dit jaar strafrechtelijk beter beschermd. De Eerste Kamer heeft Lees verder...

ethereum-crypto-geld
vrijdag, 17. november 2023 - 18:58

Nederlandse cryptowet gaat consumenten beter beschermen

Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto waarschuwen Lees verder...

gas-vlam-lamp-eurobiljet
dinsdag, 3. oktober 2023 - 17:32

Wet Energietoeslag 2023 ook door Eerste Kamer aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft dinsdag 3 oktober ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. 'Gemeenten kunnen daardoor Lees verder...

ethereum-crypto-geld
vrijdag, 14. juli 2023 - 18:58

Verbod op misleiding in cryptowetgeving

Kopers van crypto’s mogen straks niet meer bewust verkeerd geadviseerd worden. Ook wordt misleidende reclame verboden. Dit gebeurt nu vaak door reclame- Lees verder...

Pensioenfonds
zaterdag, 1. juli 2023 - 9:58

Wet toekomst pensioenen in werking

Vandaag treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken Lees verder...

Woningen
dinsdag, 28. februari 2023 - 10:06

Wet Betaalbare huur maakt eind aan te hoge huren

Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend Lees verder...

huurwoning-naamplaatje-bel
maandag, 27. februari 2023 - 21:13

Te hoge huren omlaag door Wet Betaalbare huur

Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend Lees verder...

Prostitué in haar peeskamer
maandag, 23. januari 2023 - 19:13

Gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk in consultatie

Sekswerkers moeten op een veilige en gezonde wijze hun werk kunnen doen. Misstanden, uitbuiting en dwang moeten we tegengaan. Hiervoor is meer zicht nodig Lees verder...

Vlag Oekraïne
maandag, 12. december 2022 - 12:42

Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in consultatie

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg Lees verder...

biljet-geld-euro
vrijdag, 21. oktober 2022 - 18:59

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Lees verder...

Erfelijke borstkanker door embryoselectie te voorkomen
maandag, 17. oktober 2022 - 19:20

Eerste grote wijziging Embryowet sinds 2002

Het kabinet wil de huidige Embryowet wijzigen naar aanleiding van de derde wetsevaluatie uit 2020. Dat laat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Lees verder...

Demonstratie op de Dam
zaterdag, 7. mei 2022 - 15:52

Demonstratie tegen mogelijke abortusverbod in de VS

Uit solidariteit vond er zaterdag een demonstratie plaats op de Dam in Amsterdam tegen een mogelijk verbod op abortus in de Verenigde Staten. Op de Dam zijn Lees verder...

zetels-leeg-tweede-kamer
dinsdag, 12. april 2022 - 16:27

Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet financiering politieke partijen

Dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). 'Hiermee wordt de Lees verder...

dossiers
vrijdag, 1. april 2022 - 11:48

Woo moet zorgen voor meer transparante overheid

Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 'Openheid en Lees verder...

Spionage
maandag, 28. februari 2022 - 9:29

Strafbaarstelling spionage gemoderniseerd

Vandaag gaat een wetsvoorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius in consultatie die een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafrecht toevoegt. Het doel: Lees verder...

Foto van dossier mappen  | Archief EHF
dinsdag, 8. februari 2022 - 12:05

Kabinet start consultatie om meer inzicht te krijgen in knellende wetten en regels

Vandaag start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een consultatie over hardvochtige wetten en regels. Deze online consultatie stelt Lees verder...