dinsdag, 3. oktober 2023 - 17:32 Update: 03-10-2023 17:51

Wet Energietoeslag 2023 ook door Eerste Kamer aangenomen

gas-vlam-lamp-eurobiljet
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

Na de Tweede Kamer heeft dinsdag 3 oktober ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. 'Gemeenten kunnen daardoor beginnen om – net als in 2022 – huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag.

Automatisch

Veel gemeenten willen de energietoeslag automatisch toekennen aan huishoudens die zij al kennen of die vorig jaar de toeslag kregen. 'De meeste mensen hoeven daardoor niks te doen om de toeslag te krijgen. Degenen die het niet automatisch ontvangen kunnen daarna gewoon een aanvraag indienen', aldus het ministerie.  

'Hoofd boven water houden'

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: 'De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen. Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben hen zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit deze winter nogmaals te doen.'

Hoogte van de energietoeslag

De energietoeslag wordt uitgekeerd door de gemeente, en de gemeente bepaalt het bedrag. In de meeste gemeenten is de energietoeslag 2023 € 800. Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten namelijk de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500. Dit ging uit het budget voor de Energietoeslag 2023. Gemeenten die dit niet hebben gedaan kunnen de volledige € 1300 uitkeren, net als in 2022.

Studenten

Het wetsvoorstel kent daarnaast een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

Categorie:
Provincie: