maandag, 27. februari 2023 - 21:13 Update: 27-02-2023 21:17

Te hoge huren omlaag door Wet Betaalbare huur

huurwoning-naamplaatje-bel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend maken. 'De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag.

Huur steeds verhoogd

'Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de 4 grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur waardoor deze niet meer beschikbaar waren voor starters of mensen met een middeninkomen. De wet en het WWS zorgen ervoor dat de huurprijzen in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning', aldus het ministerie. Verhuurders worden verplicht zich aan de maximale huurprijzen te houden. Door deze maatregelen gaat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld € 190 per maand omlaag.

Wet in najaar voorgelegd aan 2e Kamer

De wet zet in op 4 doelen: meer betaalbare huurwoningen, betere bescherming van huurders, verduurzaming van de woningen en blijvende investeringsbereidheid in nieuwbouw. De wet gaat vandaag in consultatie en wordt naar verwachting dit najaar voorgelegd aan de Tweede Kamer.

'Hoofdprijs'

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 'Veel huurders betalen de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is. Huurders hebben vaak geen keuze en staan met hun rug tegen de muur. Steeds meer woningen zijn onbereikbaar geworden voor mensen met een middeninkomen. Met de wet Betaalbare huur beschermen we huurders, zorgen we dat een eerlijke huurprijs gegarandeerd is en huren weer betaalbaar wordt voor mensen met een gewoon inkomen.'

Maximale huur

Door de uitbreiding van het WWS en een maximale jaarlijkse huurverhoging (gemiddelde CAO-loonstijging + 0,5%) krijgen huurders met een middeninkomen een betere huurprijsbescherming. Het WWS bestaat al voor het lagere huursegment. Dit zijn woningen tot circa 145 punten, vaak sociale huurwoningen. Met de uitbreiding van het puntensysteem gaat de huurprijsbescherming gelden voor woningen tot en met 186 punten (1). De regulering van middenhuurwoningen geldt voor nieuwe huurcontracten en zo lang er schaarste heerst op de woningmarkt. De noodzaak van de regulering wordt vijfjaarlijks geëvalueerd.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):