dinsdag, 8. februari 2022 - 12:05

Kabinet start consultatie om meer inzicht te krijgen in knellende wetten en regels

Foto van dossier mappen  | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vandaag start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een consultatie over hardvochtige wetten en regels. Deze online consultatie stelt iedereen in staat om wetten en regels door te geven die als onbedoeld gevolg hebben dat mensen buitensporig in de knel komen. Het kabinet voert dit onderzoek uit op verzoek van de Tweede Kamer.

Wetten en regels kunnen soms onbedoeld leiden tot onrechtvaardigheden waardoor mensen in de knel komen te zitten, zonder dat dit was voorzien of bedoeld. Een voorbeeld hiervan is een opeenstapeling van (financiële) problemen, omdat er te weinig oog is voor de achterliggende situatie van mensen. Om dit in de toekomst te voorkomen, toetst het kabinet daarom nieuwe wetten en regels hierop. Daarnaast wordt onderzocht door welke bestaande wetten en regels mensen in de knel komen. Daarvoor is deze consultatie ingericht.

Elk ministerie onderzoekt op dit moment de wetten en regels waar het over gaat. Dat doen de ministeries op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met organisaties die de wetten en regels uitvoeren. Maar ook door met deze consultatie het oor te luister te leggen bij mensen.

Categorie:
Provincie: