woensdag, 14. september 2022 - 19:48

Vogelgriep vastgesteld in Zuid-Scharwoude

Vervoersverbod
Foto: MV
Zuid-Scharwoude

In Zuid-Scharwoude is bij vogels op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 35 kippen, 20 ganzen en 10 parelhoenders geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf zal worden gescreend door de NVWA. In de  3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In het 10 kilometergebied liggen vijf andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Zuid-Scharwoude ligt in regio 2, waar de regionale ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht is.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Categorie:
Provincie: