dinsdag, 13. juni 2023 - 10:13

Defensie vervangt 67 kilometer aan kerosinepijpleiding

Inhijsen pijpleiding
Foto: Defensie
Best

Defensie vervangt 67 kilometer aan ondergrondse pijpleiding. Het gaat om een kerosinepijpleiding tussen Klaphek en Best. Dit gedeelte is aangelegd in 1954 en verouderd. De plannen zijn vandaag bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is verantwoordelijk voor de vervanging. Dat gebeurt op verzoek van de NAVO. Het Nederlandse pijpleidingnetwerk maakt onderdeel uit van het Central European Pipeline System van het bondgenootschap. DPO verzorgt in Nederland het transport van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden.

De leidingen tussen het Utrechtse Klaphek en het Noord-Brabantse Best liggen op sommige plekken te ondiep. Dat wordt gecorrigeerd. Ook worden de buizen vervangen door versies met een grotere diameter. Inmiddels is al 7 kilometer gereed. De transportleiding is onmisbaar voor de inzet van luchtmachtmaterieel en is een belangrijke schakel in de internationale militaire samenwerking.

De leidingen doorkruisen 3 provincies, 12 gemeenten en 4 waterschappen. Omdat het gaat om een project van nationaal belang geldt er een Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit is een ruimtelijk besluit, vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. Het Rijk coördineert de aanvragen en vergunningen die hiervoor nodig zijn.

Defensie bepaalt uiteindelijk samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoe het pijpleidingtracé loopt. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De RCR-procedure gaat dan over in een projectprocedure. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het uiteindelijke tracé wordt vastgelegd in een projectbesluit.

Financiering gebeurt nagenoeg volledig door de NAVO. Naar verwachting is de vervanging in 2027 afgerond.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):