donderdag, 31. augustus 2023 - 11:11 Update: 31-08-2023 13:09

CBS: Met huidig winningsniveau aardgasreserves binnen 9 jaar uitgeput

waakvlam-verwarming
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Met het recente winningsniveau van 16,1 miljard Sm3 in 2022 zouden de Nederlandse aardgasreserves over minder dan 9 jaar uitgeput zijn. Dat meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over de aardgasreserves.

Nog geen volledige en onmiddellijke beschikking over reserves

Nederland kan echter niet volledig en onmiddellijk over alle beschikbare reserves aardgas beschikken om meerdere redenen: vanwege handelscontracten met het buitenland; en omdat een deel van de aangetoonde velden nog niet in productie is genomen. De kleine reserve in Groningen wordt alleen aangesproken in geval van nood, al staan er locaties op de waakvlam, met een minimale winning. 

Aardgasreserves nemen verder af

De omvang van de Nederlandse aardgasreserves nam in 2022 verder af door winning en verminderde winbaarheid van het Groningenveld. Tegelijkertijd stegen de gasprijzen sterk, waardoor de waarde van de aardgasreserves in 2022 uitkwam op 71 miljard euro, tegenover bijna 16 miljard euro een jaar eerder. Bij een gelijkblijvende winning is er voor minder dan 9 jaar aan Nederlands aardgas winbaar. 

142 miljard Sm3 winbaar gas in Nederlandse bodem

Eind 2022 bevond zich nog 142 miljard Sm3 maatschappelijk winbaar gas in de Nederlandse bodem. Hier maakt het Groningenveld nog maar een klein deel van uit: 2 miljard Sm3. Vanwege aardbevingen werd een aantal jaren geleden besloten om de gaswinning in Groningen op termijn te stoppen. In 2022 was de aardgasproductie in Groningen minder dan een vijfde van de totale gaswinning in Nederland. De resterende kleine reserve in Groningen wordt nog even aangehouden door het Kabinet vanwege leveringszekerheid. In juni 2023 heeft het Kabinet bekendgemaakt dat de winning in het Groningenveld in principe stopt per 1 oktober 2023, en het veld definitief sluit in oktober 2024. Wat zal resteren van de Nederlandse aardgasreserves zijn de kleinere gasvelden op land en onder de Noordzee.

Gasopslagen grotendeels gevuld

Om de leveringszekerheid van gas op peil te houden zijn naast aardgasreserves ook aardgasopslagen nodig. Hier wordt eerder gewonnen en ingevoerd aardgas opgeslagen, vanwaar het makkelijk en snel naar Nederlandse consumenten en bedrijven kan worden gestuurd. De opslagcapaciteit voor aardgas was eind 2022 14,6 miljard Nm3. Dit gaat om de opslagen in onder meer Norg, Grijpskerk en Bergermeer, en de bovengrondse opslagen voor vloeibaar aardgas (lng) in Rotterdam en de Eemshaven.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):