dinsdag, 18. juni 2024 - 21:27 Update: 18-06-2024 21:27

Almere verwijdert BKR-registratie van schulphulptraject al na zes maanden

Foto van vrouw die geld pint | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Almere

De gemeente Almere gaat de BKR-registratie van mensen die een schuldhulptraject met succes hebben afgerond voortaan na zes maanden laten verwijderen. 'Tot nu toe staan mensen nog vijf jaar geregistreerd, wat voor allerlei belemmeringen kan zorgen', zo meldt de gemeente dinsdag.

Registratie bij BKR

Gemeenten zijn verplicht om kredietverstrekkers te laten weten dat iemand schulphulp ontvangt. Dit gebeurt door middel van een registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De registratie is bedoeld om overkreditering tegen te gaan, dus om te voorkomen dat iemand een lening afsluit die later niet terugbetaald kan worden.

Nu nog vijf jaar geregistreerd

Maar ook nadat een schuldhulptraject met succes en zonder betalingsachterstanden is afgerond, blijft die registratie nog vijf jaar staan. Dat kan voor veel belemmeringen zorgen. Bijvoorbeeld als mensen een telefoonabonnement willen afsluiten of een huis willen kopen of huren.

'Toch nog vijf jaar gestraft'

Wethouder Micha Mos (Armoedebeleid en Schuldhulp): ‘Mensen hebben hard gewerkt om van hun schulden af te komen en hun leven weer op de rit te krijgen, maar worden dan toch nog vijf jaar gestraft. Dat vinden we onrechtvaardig. Ook verhoogt die lange bewaartermijn de drempel om schuldhulp aan te vragen, waardoor mensen juist verder in de problemen komen. Het werkt dus averechts.’

'Niet over één kam scheren'

Bovendien blijkt in de praktijk dat verreweg de meeste mensen (87 procent) die een schuldhulptraject doorlopen vijf jaar later nog steeds schuldenvrij zijn. Mos: ‘Om iedereen vijf jaar te blijven registreren omdat een kleine groep toch weer schulden maakt, is niet proportioneel.’

Al langer op aangedrongen

Landelijk wordt er door de branchevereniging voor schuldhulpverleners (NVVK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al langer op aangedrongen om de termijn terug te brengen van vijf jaar naar zes maanden. Maar omdat dit nog steeds niet geregeld is, gaat Almere dit nu zelf doen. De gemeente volgt daarmee steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht die deze stap al eerder namen en daarmee positieve ervaringen hebben. Met dit besluit geeft het college van burgemeester en wethouders ook uitvoering aan een motie van DENK, die door de raad is aangenomen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):