dinsdag, 9. juli 2024 - 21:42 Update: 09-07-2024 21:42

Nederland en VS verstoren Russische digitale beïnvloedingsoperatie

servers-datacenter
Foto: freeimages.com
Den Haag

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Cyber National Mission Force (CNMF) hebben in nauwe samenwerking met de AIVD, MIVD en Nationale politie, een Russische digitale campagne verstoord. 'Deze was gericht op het beïnvloeden van het Amerikaanse publieke debat. Dat gebeurde vanaf een Nederlandse server', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Fictieve sociale media-profielen

De AIVD en de MIVD achten het zeer waarschijnlijk dat de Russische overheid betrokken is bij de ontwikkeling van de aangetroffen software die wordt gebruikt in de Russische campagne. Hiermee zijn fictieve sociale media-profielen te creëren. Deze profielen worden vervolgens gebruikt bij het uitvoeren van digitale beïnvloedingsoperaties.

Continu cyberaanvallen via digitale infrastructuur Nederland

Minister van Defensie Ruben Brekelmans: “Samen moeten we onze democratieën beschermen tegen Russische inmenging. Door onze uitstekende digitale infrastructuur vinden continu cyberaanvallen plaats via ons land. Onze Nederlandse diensten MIVD en AIVD hebben partners in de VS geholpen een Russische beïnvloedingsoperatie te verstoren. Een mooi voorbeeld van gezamenlijke actie: daar mogen we trots op zijn.”

Waakzaam zijn

Minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark: “De AIVD en MIVD waarschuwen al lang om waakzaam te zijn voor heimelijke beïnvloeding door staten zoals Rusland. Ze laten met deze operatie zien dat ze in staat zijn hiertegen op te treden, ook samen met bevriende diensten. Ook als de beïnvloeding in een ander land plaatsvindt en gebruik maakt van Nederlandse infrastructuur. Petje af dat dit met inzet van velen is gestopt!”

Amerikaanse publieke debat beïnvloeden 

De Nederlandse inlichtingendiensten achten het bovendien zeer waarschijnlijk dat deze software door Rusland is ingezet om het Amerikaanse publieke debat te beïnvloeden Er is geen indicatie dat de offensieve cybercampagne is ingezet om het publieke debat in Nederland of andere Europese landen te beïnvloeden.

Dreiging matigen

Samen met de Amerikaanse autoriteiten, brengen de AIVD en MIVD de resultaten van het gezamenlijk onderzoek in de openbaarheid. Doel hiervan is het vergroten van de weerbaarheid van sociale media platforms. In de Cyber Security Advisory (CSA) staan de kenmerken van de software van de digitale beïnvloedingsoperatie. Zo krijgen sociale media bedrijven advies hoe zij deze software kunnen detecteren en de dreiging hiervan kunnen matigen.

AIVD en MIVD

De AIVD en MIVD  waarschuwen al langer voor het risico van misbruik van Nederlandse infrastructuur door statelijke actoren. Het is een belangrijke bevoegdheid en tegelijkertijd een taak van de diensten om heimelijke beïnvloeding te onderkennen en tegen te gaan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: