dinsdag, 2. augustus 2005 - 16:01

Glas voor glas

IJselstein

Op dinsdagmiddag 2 augustus gooide mevrouw Hakkers niets vermoedend haar glas in de glasbak op de Praagsingel toen zij plotsklaps uit handen van wethouder Lappee, Milieu, een achttiendelig glasservies ontving. Het servies werd ter beschikking gesteld door de Stichting Promotie Glasbak in het kader van de actie Glas voor Glas. De Stichting Promotie Glasbak is de organisatie die namens de Stichting Eco Verpakkingen en de Stichting Kringloop Glas het gebruik van de glasbak stimuleert. Zij maken hiermee een gebaar van dank richting alle trouwe glasbakgebruikers in Nederland.

De actie heeft het karakter van een loterij: een notaris heeft in een willekeurige volgorde gemeenten geloot waar wekelijks het servies gaat ‘vallen’. In de betreffende gemeente is de eerste glasbakgebruiker die na een tevoren afgesproken tijdstip zijn glas in de bak gooit de gelukkige.

Nederland is de bakermat van de inzameling van eenmalig verpakkingsglas, dit wil zeggen alle verpakkingsglas waar geen statiegeld op zit. Van oudsher was Nederland dan ook koploper waar het ging om het inzamelpercentage. De afgelopen jaren echter wordt ons land in kwantiteit zowel als kwaliteit voorbijgestreefd door omringende landen. Tijd voor actie dus.

In 2003 werd in Nederland desalniettemin 81% van al het gebruikte eenmalig verpakkingsglas hergebruikt. In absolute getallen komt het er op neer dat van de 30 kilo glas die per inwoner jaarlijks wordt gebruikt er zo’n 25 terugkomen bij de glasfabriek, en die zijn er blij mee, want de inzet van gebruikt glas scheelt grondstoffen en levert een aanzienlijke energiebesparing op. Recycling van glas tot glas is ook voor het milieu de beste keuze; door het glas in de glasbak te gooien voorkomen wij met z’n allen dat er jaarlijks miljoenen kilo’s glas op vuilstortplaatsen belanden en dat er grondstoffen aan het milieu worden onttrokken.

Voor het jaar 2005 streven de Nederlandse gemeenten en de Stichting Promotie Glasbak naar een herverbruik van 90%. Een groot deel daarvan moet op kleur gescheiden worden ingezameld. Op dit moment staan er in Nederland ongeveer 25.000 glasbakken. Daarvan is iets meer dan de helft geschikt voor kleurscheiding. Inzameling op kleur is noodzakelijk om al het ingezamelde glas ook te kunnen recyclen. Van bonte scherven (alle kleuren door elkaar) kan namelijk geen wit glas worden gemaakt en juist daar is veel vraag naar. Het is daarom een van de doelstellingen van de Stichting om de kleurscheiding in de toekomst verder op te voeren.

© BON / Foto Gemeente IJselstein
Provincie:
Tag(s):